Cuối năm 2023 đầu năm 2024 là khoảng thời gian tất bật đối với kế toán. Trong đó, quy chế thưởng Tết là một trong những nghiệp vụ được quan tâm. Bài viết dưới đây, Phần mềm kế toán Online EasyBooks sẽ chia sẻ đến quý bạn đọc “Những Lưu Ý Cho Kế Toán Về Thưởng Tết 2024” nhé

nhung-luu-y-cho-ke-toan-ve-thuong-tet-2024

1. Tiền thưởng Tết Âm lịch 2024 của người lao động được tính như thế nào?

Căn cứ quy định Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thưởng như sau:

Thưởng

 1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
 2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Như vậy, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc.

Do đó pháp luật không quy định cụ thể phương pháp tính tiền thương tết như nào. Việc tính tiền thưởng tết sẽ do mỗi đơn vị sử dụng lao động quy định và áp dụng riêng đối với nhân sự của tùy thuộc vào quy chế thưởng của đơn vị.

>>>>>> Tìm hiểu thêm: Chi Phí Trực Tiếp Là Gì? Vai Trò Của Chi Phí Trực Tiếp Trong Doanh Nghiệp

2. Doanh nghiệp phải xây dựng quy chế thưởng Tết 2024?

Căn cứ quy định nêu trên thì quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở.

Theo đó, doanh nghiệp có quyền quyết định quy chế thưởng Tết 2024 sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở (nếu có) và phải công bố công khai quy chế thưởng Tết 2024 tại nơi làm việc để cho NLĐ được biết.

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện công bố công khai quy chế thưởng Tết 2024 tại nơi làm việc trước khi thực hiện thì sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 17 Nghị định 12/2022/NĐ-CP.

Ngoài ra, trường hợp doanh nghiệp không tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở khi xây dựng quy chế thưởng Tết 2024 sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 17 Nghị định 12/2022/NĐ-CP.

3. Lưu ý để chi phí thưởng Tết là chi phí được trừ của doanh nghiệp

nhung-luu-y-cho-ke-toan-ve-thuong-tet-2024

3.1. Quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp 

3.1.1 Quy định của pháp luật về thuế 

Ngoài việc tuân thủ các quy định chung của Luật lao động năm 2019 về thưởng như đã đề cập trong mục 1 nêu trên, để chi phí thưởng tết cho người lao động là chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp (gọi tắt là “thuế TNDN), doanh nghiệp phải nắm rõ các quy định pháp luật về thuế như sau: 

Theo khoản 2, điều 3 của Thông tư số 25/2018/TT-BTC và điểm 2.5, khoản 2, điều 6 của Thông tư số 78/2014/TT-BTC, quy định về chi phí không được trừ liên quan đến tiền thưởng như sau: 

 • Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.
 • Các Khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể Điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

>>>>> Tham khảo: Nguyên Nhân Gây Thất Thoát Hàng Hóa

3.1.2 Điều kiện để chi phí thưởng Tết là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Để chi phí thưởng Tết là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, doanh nghiệp phải đảm bảo được 2 điều kiện chính sau đây: 

 • Các khoản thưởng bằng tiền phải đã thực chi trả đến người lao động, được chứng minh bằng hồ sơ và các chứng từ thanh toán như phiếu chi, ủy nhiệm chi… 
 • Các khoản tiền thưởng phải được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Lưu ý: Các khoản thưởng bằng hiện vật (quà, vật phẩm…) phải có bộ chứng từ mua hàng (hợp đồng, đơn đặt hàng, hóa đơn, phiếu nhập kho…) và danh sách người lao động được hưởng rõ ràng và đầy đủ. 

Trường hợp chi phí thưởng Tết không đáp ứng được các điều kiện của pháp luật về thuế, doanh nghiệp nên chủ động tập hợp và loại ra khỏi chi phí được trừ khi tính thuế TNDN để hạn chế rủi ro về các khoản phạt thuế. 

Kết luận: Các văn bản liên quan đến cơ chế thưởng như Quy chế thưởng, Quy chế lương, Quy chế tài chính… là căn cứ quan trọng và bắt buộc phải có để xem xét một khoản thưởng có phải là chi phí được trừ của doanh nghiệp hay không. 

3.2. Hạch toán kế toán với tiền thưởng Tết 

3.2.1 Căn cứ pháp luật kế toán 

Việc hạch toán chi phí tiền thưởng, kế toán cần căn cứ vào các hướng dẫn của Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành (Thông tư số 200/2014/TT-BTC và Thông tư số 133/2016/TT-BTC).

3.2.2 Hướng dẫn hạch toán kế toán 

Khoản tiền thưởng cho Tết 2024, tức là thưởng của năm 2023, kế toán hạch toán vào chi phí của năm 2023 như sau:

 • Bước 1: Căn cứ vào bảng tính thưởng, quyết định thưởng và các văn bản khác, kế toán hạch toán toán số thưởng phải trả đến người lao động như sau: 

+ Hạch toán chi phí tiền thưởng theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Nợ TK 642, TK 641, TK 622… (Tài khoản chi phí tương ứng với bộ phận làm việc của nhân viên)

Có TK 334

+ Hạch toán chi phí tiền thưởng theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Nợ TK 6421, TK 6422, TK 154… (Tài khoản chi phí tương ứng với bộ phận làm việc của nhân viên)

Có TK 334

 • Bước 2: Tại thời điểm chi trả thưởng, thông thường là đầu năm 2024 hoặc dịp Tết nguyên đán năm 2024, kế toán hạch toán như sau:

Nợ TK 334

Có TK 111, TK 112…

>>>>> Có thể bạn quan tâm: Hạch Toán Chi Phí Sửa Chữa Tài Sản Cố Định

4. Lưu ý về tính thuế Thu nhập cá nhân với thưởng Tết 

nhung-luu-y-cho-ke-toan-ve-thuong-tet-2024

Ngoài việc nắm rõ quy định pháp luật gồm Bộ Luật lao động 2019, các văn bản hướng dẫn về thuế TNDN, doanh nghiệp cần lưu ý đến các quy định pháp luật về thuế Thu nhập cá nhân (gọi tắt là “thuế TNCN”) với thưởng, thưởng Tết. 

4.1 Căn cứ pháp luật về thuế TNCN

 • Tiền thưởng là một khoản phải tính thu nhập chịu thuế TNCN theo điểm e, khoản 2, điều 2 của Thông tư số 111/2013/TT-BTC. Do vậy bất kỳ khoản thưởng nào, bao gồm cả thưởng Tết đều là khoản thu nhập chịu thuế và phải tính thuế TNCN, trừ một số trường hợp đặc biệt, mời bạn đọc tham khảo chi tiết tại điểm e, khoản 2, điều 2 của Thông tư số 111/2013/TT-BTC. 
 • Doanh nghiệp cần lưu ý rằng đúng theo quy định nêu trên thì các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán thuộc trường hợp phải chịu thuế TNCN. 

4.2 Thời điểm tính thuế TNCN với thưởng Tết 

Thưởng Tết, hay bất kỳ khoản thưởng, lương nào của người lao động thì thời điểm doanh nghiệp thực hiện tính thuế TNCN là thời điểm doanh nghiệp thực hiện chi trả tiền đến người lao động. Doanh nghiệp không nhầm lẫn thời điểm tính thuế TNCN là thời điểm hạch toán chi phí kế toán. 

Để hiểu rõ thêm về các quy định trong bài viết, mời bạn đọc xem xét ví dụ minh họa sau đây:

 • Ví dụ minh họa

Ví dụ: Căn cứ vào tình hình kinh doanh năm 2023, ngày 29/12/2023, Công ty TNHH ABC, thực hiện tính toán chi phí thưởng cho Tết năm 2024, dựa trên Quy chế thưởng của Công ty và doanh số thực tế của bộ phận bán hàng, số thưởng cụ thể là 512.000.000 đồng. Ngày 10/01/2024 thực hiện chi trả bằng tiền gửi ngân hàng tới toàn bộ nhân viên bán hàng theo Quyết định chi thưởng của Công ty. Công ty ABC đã xây dựng đầy đủ bộ Quy chế thưởng và thưởng Tết cho người lao động, công ty đã có đầy đủ căn cứ xác định mức thưởng trong các văn bản công khai và tài liệu thực chi trả tiền đến người lao động. 

Do vậy, kế toán công ty ABC thực hiện như sau: 

 • Ngày 29/12/2023, kế toán tiền lương thực hiện hạch toán chi phí thưởng như sau: 

Nợ TK 641: 512.000.000 đồng

Có TK 334: 512.000.000 đồng

(Chi tiết: Phải trả cho từng người lao động của bộ phận bán hàng của công ty)

 • Ngày 10/01/2024, kế toán tiền thực hiện chi trả tới nhân viên bằng chuyển khoản và hạch toán như sau: 

Nợ TK 334: 512.000.000 đồng

Có TK 112: 512.000.000 đồng

 • Như vậy thời điểm hạch toán chi phí là tháng 12/2023 (đây là chi phí kế toán của năm 2023). Thời điểm thực tế chi trả tiền thưởng là ngày 10/01/2024, do vậy nếu doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng thì khoản thưởng 512.000.000 đồng nêu trên sẽ được tính toán thuế TNCN và kê khai trong tờ khai tháng 01/2024 của Công ty ABC, còn nếu công ty kê khai thuế TNCN theo quý thì khoản thưởng này sẽ được kê khai trong tờ khai thuế quý 1/2024. 
 • Ngoài ra, do công ty ABC đã có quy chế thưởng rõ ràng và tài liệu thanh toán đầy đủ nên khoản chi phí 512.000.000 đồng là chi phí được trừ của Công ty khi tính thuế TNDN năm 2023. 

>>>>>>> Xem thêm: Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Công Đoàn Cơ Sở

5. Tiền thưởng Tết 2024 có phải đóng BHXH không?

Căn cứ Khoản 26 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH quy định tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các chế độ và phúc lợi khác như thưởng theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2019, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi NLĐ có thân nhân bị chết, NLĐ có người thân kết hôn, sinh nhật của NLĐ, trợ cấp cho NLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động quy định tại tiết c2 điểm c khoản 5 Điều 3 của Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên thì tiền thưởng Tết 2024 của NLĐ làm việc tại doanh nghiệp không làm căn cứ để tính đóng BHXH.

>>>>>> Qúy Anh Chị quan tâm có thể đăng ký nhận tư vấn 1:1 và dùng thử miễn phí Phần mềm kế toán EasyBooks tại đây: http://dangkydemo.easybooks.vn/

Trên đây, EasyBooks đã giúp bạn tìm hiểuNhững Lưu Ý Cho Kế Toán Về Thưởng Tết 2024” . Hy vọng thông tin này hữu ích tới quý bạn đọc.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ tới Phần mềm kế toán Online EasyBooks qua số hotline: 1900 57 57 54. Đội ngũ nhân viên của SoftDreams luôn hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

———————————

EASYBOOKS – PHẦN MỀM KẾ TOÁN ƯU VIỆT CHO MỌI DOANH NGHIỆP

 • EasyBooks đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản trị tài chính kế toán cho mọi doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC và 133/2016/TT-BTC.
 • Đưa ra cảnh báo cho kế toán khi hạch toán không hợp lệ, tồn quỹ âm – kho âm và không tuân thủ các nguyên tắc kế toán.
 • Tất cả tính năng và hệ thống báo cáo của phần mềm được xây dựng dựa trên quy chuẩn chung của Bộ Tài chính.
 • EasyBooks nâng cấp ứng dụng MIỄN PHÍ khi có thay đổi về chính sách kế toán, thuế, nghị định, thông tư.
 • Đánh giá hiệu quả kinh doanh chi tiết và tối giản thao tác, giảm thời gian nhập liệu chứng từ cho kế toán.

_______________________

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ PHẦN MỀM KẾ TOÁN NGAY!

Phim ngắn giới thiệu Công ty SoftDreams và Phần mềm kế toán EasyBooks

Liên hệ để được tư vấn về phần mềm kế toán

Hotline: 1900 57 57 54.

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: Phần mềm kế toán EasyBooks

Group trao đổi: Cộng đồng hỗ trợ Phần mềm kế toán EasyBooks – SOFTDREAMS

Địa chỉ: Nhà khách ATS, số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo
Easybooks - Phần mềm kế toán online dành cho mọi doanh nghiệp