Cách tính thuế hộ kinh doanh theo Thông tư 88

Để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định từ Cơ Quan thuế, hộ kinh doanh phải nắm rõ được các loại thuế...

Hướng dẫn xác định doanh thu cho hộ kinh doanh theo thông tư 88

Từ ngày 1/1/2022, Thông tư 88/2021/TT-BTC hướng dẫn về chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chính thức có...

Sổ kế toán cho hộ kinh doanh theo thông tư 88

Sau khi Thông tư 88/2021/TT-BTC được thi hành, các hộ – cá nhân kinh doanh khi khai thuế theo phương pháp kê khai yêu...

Chứng từ kế toán cho hộ kinh doanh theo thông tư 88

Sau ngày 1/1/2022, những hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai cần thực hiện chế độ kế toán, ghi...

Quy định về hóa đơn đầu vào của hộ kinh doanh cá thể

Theo Điều 5 Thông tư 40/2021/TT-BTC có quy định về việc hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê...

Hướng dẫn chi tiết cách ghi hóa đơn xuất khẩu theo thông tư 88 mới nhất năm 2022

Tính đến ngày 01/07/2022, Thông tư 88/2021/TT-BTC đã chính thức có hiệu lực quy định về hóa đơn chứng từ kế toán cho các...

[Lễ ký kết] Hợp tác toàn diện giữa SoftDreams và Việt Mỹ Group

Ngày 17/03/2022 tại trụ sở chính của SoftDreams đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa công ty Đầu...

Cách tính thuế nhà thầu năm 2022

Các nhà thầu nước ngoài và nhà thầu phụ nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam phải có nghĩa vụ...

Lệ phí môn bài 2022: Hạn nộp, đối tượng, mức thu

Lệ phí môn bài là loại thuế doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh bắt buộc phải nộp định kỳ hàng năm hoặc khi...

1 2 3 24
Easybooks - Phần mềm kế toán online dành cho mọi doanh nghiệp