Cách Chuyển Lỗ Thuế TNDN Trên Phụ Lục 03-2/TNDN Theo TT 80

Phụ lục 03-2A/TNDN được lập khi trong kỳ tính thuế doanh nghiệp còn số lỗ được kết chuyển từ những năm trước. Cách chuyển...

Lập Phụ Lục Về Ưu Đãi Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp [3-3A/TNDN]

Lập phụ lục về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào? Cùng phần mềm kế toán Online EasyBooks tìm hiểu...

Hướng Dẫn Cách Hạch Toán Tài Khoản 641 – TK Chi Phí Bán Hàng

Bán hàng là một trong những nghiệp vụ quan trọng nhất, giúp mang lại doanh thu cho doanh nghiệp. Do đó, Việc xử lý...

Quy Trình Luân Chuyển Chứng Từ Kế Toán

Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán gồm lập chứng từ, kiểm tra chứng từ, hoàn chỉnh chứng từ, tổ chức luân chuyển...

Phạt Kê Khai Sai Thuế GTGT

Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp là một trong những hành vi  vi phạm hành chính về thuế và thời...

Thuế Ròng Là Gì?

Thuế ròng cũng là một phần quan trọng trong phân tích chi phí khi xem xét hồ sơ thuế hàng năm và thu nhập...

Những Lưu Ý Khi Thực Hiện Đánh Giá Lại Tài Sản Cố Định

Tài sản cố định trong doanh nghiệp là gì? Những Lưu Ý Khi Thực Hiện Đánh Giá Lại Tài Sản Cố Định? Quy định...

Thủ Tục Hoàn Thuế GTGT Hàng Xuất Khẩu

Hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu là một trong những vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Tuy nhiên, các yêu cầu về...

Hạch Toán Là Gì? Những Điều Chưa Biết Về Hạch Toán Kế Toán

Hạch toán là gì? Những điều chưa biết về hạch toán kế toán? Bài viết dưới đây Phần mềm kế toán Online EasyBooks sẽ...

1 2 3 56
Contact Me on Zalo
Easybooks - Phần mềm kế toán online dành cho mọi doanh nghiệp