Kế toán tiền mặt và ngân hàng

Phân hệ tiền mặt và ngân hàng đáp ứng đầy đủ cho người dùng: nghiệp vụ thu – chi bằng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng; phản ánh tình hình thu – chi – tồn quỹ, tuân thủ đúng chế độ kế toán hiện hành; có sự liên kết với các phân hệ mua hàng, bán hàng. Đồng thời, giúp người sử dụng dễ dàng xem được số tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi theo từng loại tiền bất cứ lúc nào…

Kế toán mua hàng

Với phân hệ mua hàng, giúp doanh nghiệp: quản lý các đơn mua hàng và hạch toán kế toán các nghiệp vụ mua hàng hóa/dịch vụ, các khoản chiết khấu; theo dõi và thống kê việc mua hàng; chức năng tự động phân bổ chi phí mua hàng, chi phí trước hải quan. Bên cạnh đó, phân hệ cung cấp các sổ, báo cáo để theo dõi chi tiết công nợ, tình hình mua hàng qua sổ nhật ký mua hàng…

Kế toán kho

Doanh nghiệp có thể quản lý tình hình nhập – xuất – tồn kho theo từng vật tư hàng hóa, nhóm/ loại; đáp ứng tất cả các phương pháp tính giá xuất kho; thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kho như nhập - xuất; in được các biểu mẫu phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, thẻ kho, các sổ tổng hợp. Tự cập nhật giá nhập khi thành phẩm, sắp xếp thứ tự nhập xuất chứng từ trong cùng 1 ngày…

Kế toán bán hàng

Phân hệ bán hàng giúp doanh nghiệp: thực hiện các nghiệp vụ bán hàng chính như lập báo giá, lập đơn đặt hàng, lập hóa đơn bán sản phẩm/dịch vụ; đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ bán hàng trong nước và xuất khẩu. Ngoài ra, phân hệ hỗ trợ chức năng thiết lập các chính sách giá cho từng khách hàng, đại lý, tính giá bán và theo dõi tình hình xuất hàng bán và công nợ qua hệ thống báo cáo…

Kế toán công cụ dụng cụ

Giúp doanh nghiệp quản lý, theo dõi CCDC chi tiết đến từng phòng ban; quản lý các CCDC từ thời điểm nhập mua đến khi xuất dùng; Cho phép phân bổ chi phí cho một hoặc nhiều đối tượng; tự động tạo các bút toán hạch toán giá trị phân bổ đều hàng kỳ; dễ dàng kiểm kê, theo dõi CCDC, nếu kiểm kê phát hiện thừa/thiếu, phần mềm tự động sinh chứng từ ghi tăng/giảm…

Kế toán tài sản cố định

Đáp ứng các nghiệp vụ kế toán TSCĐ; kế toán có thể quản lý các tài sản đang theo dõi các kỳ, tài sản góp vốn, biếu tặng; đáp ứng tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng, tuân thủ đúng pháp luật. Quản lý TSCĐ theo từng phòng ban, phân bổ chi phí khấu hao linh hoạt và tự động sinh chứng từ ghi giảm tài sản và tự động hạch toán các giá trị trước ghi giảm trên phần mềm khi có lỗi kiểm kê….

Kế toán tổng hợp

Với phân hệ này, kế toán có thể thực hiện các nghiệp vụ tổng hợp: quyết toán tạm ứng, hạch toán lương, thuế, bảo hiểm, khấu trừ thuế, phân bổ chi phí, xử lý chênh lệch tỷ giá; khóa sổ kỳ kế toán/ bỏ khóa sổ kỳ kế toán để doanh nghiệp kiểm soát được số liệu cụ thể nhất theo từng kỳ báo cáo, rà soát chứng từ sổ sách; tự động kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh…

Kế toán hợp đồng

Phân hệ hợp đồng giúp kế toán quản lý danh sách những hợp đồng bán hàng, hợp đồng mua phát sinh; quản lý hợp đồng theo từng dự án, đơn hàng; dễ dàng xem được danh sách các hợp đồng phát sinh theo thời gian, dự án, thống kê dự toán, thực thu, thực chi; Lập hợp đồng từ đơn hàng không phải nhập lại thông tin, theo dõi được tình trạng hợp đồng và giá trị thanh lý hợp đồng….

Kế toán tiền lương

- Với phân hệ tiền lương, kế toán có thể chấm công trực tiếp, lập bảng tổng hợp công từ các bảng theo dõi khác, tính lương theo lương thỏa thuận hoặc theo hệ số lương và lương cơ sở. Phần mềm hỗ trợ sinh các chứng từ hạch toán lương tự động, thanh toán bảo hiểm và theo dõi việc thanh toán lương nhân viên.
- Đồng thời, người dùng có thể chủ động tạo ký hiệu chấm công, cài đặt quy định lương - thuế - bảo hiểm theo quy chuẩn của riêng doanh nghiệp, chủ động thay đổi phù hợp với quy định hiện hành.

Kế toán giá thành

- Phân hệ giá thành là công cụ đắc lực cho kế toán quản lý tập hợp chi phí, tính giá thành sản xuất. Với phân hệ này, kế toán dễ dàng tính giá thành cho các thành phẩm sản xuất, công trình xây lắp, vụ việc, đơn hàng, phân xưởng sản xuất, theo hợp đồng…
- Người dùng tự thiết lập được định mức nguyên vật liệu công trình, định mức giá thành của thành phẩm, định mức phân bổ chi phí… cho phép phân bổ chi phí theo nhiều tiêu thức, đánh giá dở dang theo nhiều phương pháp khác nhau phù hợp với phương thức tính toán của từng doanh nghiệp

Tích hợp hóa đơn điện tử

- Nhằm khắc phục những bất cập trong việc sử dụng hóa đơn giấy và kế toán truyền thống, Easybooks được xây dựng để dễ dàng tích hợp với các hệ thống hóa đơn điện tử. Thay vì, vừa sử dụng phần mềm kế toán vừa sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử độc lập, thì giờ đây với EasyBooks người dùng chỉ cần nhập liệu 1 lần trên phần mềm kế toán, dữ liệu tự động đồng bộ lên hệ thống hóa đơn điện tử được kết nối đến.
- Tích hợp hóa đơn điện tử với phần mềm kế toán mang lại hiệu quả cao trong công việc, tiết kiệm thời gian, chi phí cũng như dễ dàng lưu trữ và bảo mật, thuận tiện trong việc đối chiếu số sách, chứng từ… Sự kết hợp này sẽ là một bước tiến mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả kinh doanh trong xu thế hội nhập hiện nay.

Thuế

- Phân hệ Thuế hỗ trợ người dùng lập tờ khai thuế GTGT, thuế TNDN, thuế tài nguyên… theo định kỳ tháng hoặc quý, đáp ứng cho cả 2 phương pháp kê khai thuế khấu trừ và trực tiếp
- Đồng thời, phân hệ có khả năng tự động lập các phụ lục cần thiết, kết xuất tờ khai sang định dạng XML để nộp điện tử

Contact Me on Zalo
Easybooks - Phần mềm kế toán online dành cho mọi doanh nghiệp