Bản hàng năm (Không giới hạn User)

STARTER

< 5.000 Chứng từ

2,000,000

Mua ngay

PRO

> = 5.000 Chứng từ

3,000,000

Mua ngay

Bản dự án

– Đối với những khách hàng mong muốn triển khai dữ liệu gói 200 tại máy doanh nghiệp tuỳ theo quy mô sẽ báo giá cụ thể.

– Báo giá phát triển tính năng tuỳ biến theo đàm phán.

– Phí duy trì, nâng cấp hàng năm đối với bản triển khai tại máy doanh nghiệp là 20% Giá trị hợp đồng tính từ năm thứ 2 trở đi.

  • Áp dụng thông tư 200/2014/TT-BTC

  • Bắt buộc đối với Doanh nghiệp lớn thoả mãn 2 điều kiện:

    • + Có vốn đăng ký trên 10 tỷ đồng
    • + Có số lao động trung bình hàng năm trên 300 người

  • Phần mềm kế toán EasyBooks không chịu thuế VAT

LIÊN HỆ NGAY, NHÂN VIÊN TƯ VẤN LUÔN

Mã bảo mật
captcha