BÁO GIÁ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG VÀ PHẦN MỀM KẾ TOÁN CHO KHÁCH HÀNG XĂNG DẦU

STT Hạng mục Đơn vị Số lượng Tổng tiền (vnd) Ghi chú
I Phần mềm quản lý bán hàng
1 Phần mềm quản lý bản máy POS Gói 1 2.000.000 Chi phí ban đầu
2 Phí khởi tạo Gói 1 1.000.000 Phí thu một lần duy nhất
3 Phí bảo trì, nâng cấp phần mềm Gói 1 2.000.000 Chi phí hàng năm tính từ năm thứ 2
Đăng ký tư vấn
II Phần mềm kế toán
1 Phần mềm kế toán EasyBooks Gói 1 10.000.000 Chi phí ban đầu
2 Phí khởi tạo Gói 1 1.000.000 Phí thu một lần duy nhất
3 Phí bảo trì, nâng cấp phần mềm Gói 1 10.000.000 Chi phí hàng năm tính từ năm thứ 2
Đăng ký tư vấn
Contact Me on Zalo
Easybooks - Phần mềm kế toán online dành cho mọi doanh nghiệp