Kế toán doanh nghiệp đang là ngành nghề có xu hướng gia tăng, vậy kế toán doanh nghiệp là gì, kế toán doanh nghiệp có phải là kế toán hành chính không, những công việc của kế toán doanh nghiệp hay phương pháp hạch toán của kế toán doanh nghiệp ra sao thì cùng EasyBooks tìm hiểu ngay tại bài viết dưới đây nhé.

Kế toán doanh nghiệp là gì?

Kế toán doanh nghiệp là vị trí quan trọng đối với việc quản lý công tác tài chính, bên cạnh đó còn có vai trò gián tiếp đối với hoạt động kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp. Kế toán doanh nghiệp là người thực hiện các nhiệm vụ như thu thập, xử lý phân tích và cung cấp dưới hình thức giá trị, thời gian lao động và những thông tin về tài chính.

Những công việc của kế toán doanh nghiệp bạn cần biết

Đối với một kế toán doanh nghiệp, công việc thường xuyên cần thực hiện, bao gồm:

– Thực hiện thu thập xử lý thông tin, số liệu kế toán và kiểm toán theo chế độ kế toán.

– Thực hiện kiểm tra và giám sát những khoản thu chi tài chính, những khoản thu về tài chính, những khoản về công nợ và sức khỏe doanh nghiệp như tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và thực hiện phân tích các thông tin số liệu kế toán.

– Thực hiện phát hiện các sai sót trong quá trình xử lý số liệu

– Cung cấp cho lãnh đạo những thông tin tài chính của doanh nghiệp để có thể ra quyết định kịp thời nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

– Thực hiện tổng hợp các thông tin tài chính và lập báo cáo tài chính

Tìm hiểu quy trình của kế toán doanh nghiệp sản xuất

Quy trình làm việc của một kế toán doanh là những hoạt động liên tiếp và có sự phối hợp của nhiều phòng ban. Mọi hoạt động như là biếu quà, thanh lý, đi vay đều phải kết nối với hoạt động của kế toán. Theo đó, sẽ có quy trình của kế toán doanh nghiệp như sau:

– Bước 1: Tổng hợp những nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Kế toán sẽ là người có vai trò trong việc thu thập chứng từ và tính toán số liệu từ các hoạt động sản xuất hàng ngày của các phòng ban.

– Bước 2: Thực hiện lập các chứng từ kế toán gốc

Chứng từ gốc chính là cơ sở pháp lý để kế toán thực hiện các ghi nhân những giao dịch. Những chứng từ này sẽ được kế toán lưu trữ một cách khoa học và hợp lý nhằm mục đích tra cứu và cung cấp khi cần thiết.

– Bước 3: Ghi các sổ kế toán

Tiếp theo là việc ghi chép, nhập liệu các chứng từ vào sổ nhật ký chung, các sổ cái, hay các sổ chi tiết…

– Bước 4: Thực hiện những bút toán điều chỉnh và kết chuyển

Khi kết thúc niên độ, việc kế toán doanh nghiệp cần thực hiện là xử lý những bút toán điều chỉnh như là khấu hao tài sản cố định, phân bổ những khoản chi phí. Từ đây, kế toán thực hiện các kết chuyển những khoản doanh thu, chi phí hình thành của kết quả hoạt động kinh doanh.

– Bước 5: Lập bảng cân đối phát sinh

Kế toán doanh nghiệp cần thực hiện phân loại từng khoản mục cụ thể từ đó thực hiện lập các bảng cân đối phát sinh để xem chi tiết các biến động của đối tượng kế toán trong kỳ và kết hợp với các sổ sách lập báo cáo tài chính.

– Bước 6: Quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính

Đây là hoạt động quan trọng nhất đòi hỏi sự phức tạp, trình độ và chuyên môn. Tại đây, kế toán cần áp dụng 4 mẫu báo cáo tài chính đó là: báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.

Kế toán doanh nghiệp có ý nghĩa gì?

Bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, chủ doanh nghiệp cũng cần chi tiết thông tin tài chính để biết tình hình kinh doanh thực tại, lợi nhuận và những thông tin này kế toán sẽ là người rõ và hiểu nhất.

– Kế toán là người có vai trò quan trong việc lưu giữ và quản lý những thông tin, hồ sơ tài chính quan trọng, bảo mật.

– Có ý nghĩa quan trọng trong việc phản ánh hiệu quả kinh doanh, cung cấp “bức tranh” tổng quan về các hoạt động doanh nghiệp, sức khỏe tài chính của doanh nghiệp trong thời gian nào đó.

– Thực hiện lập kế hoạch và kiểm soát tài chính, dựa vào hoạt động kinh doanh qua các năm kế toán doanh nghiệp sẽ thực hiện lập bảng ngân sách và dự báo biến động dòng tiền. Theo đó, doanh nghiệp có thể dễ dàng kiểm soát được những chi phí và các dòng tiền tài chính.

phần mềm kế toán EasyBooks

Phần mềm kế toán EasyBooks giúp anh chị thuận lợi hơn trong công việc kế toán tài chính tại doanh nghiệp.

  • EasyBooks đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản trị tài chính kế toán cho mọi doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC và 133/2016/TT-BTC
  •  Đưa ra cảnh báo cho kế toán khi hạch toán không hợp lệ, tồn quỹ âm – kho âm và không tuân thủ các nguyên tắc kế toán.
  • Tất cả tính năng và hệ thống báo cáo của phần mềm được xây dựng dựa trên quy chuẩn chung của Bộ Tài chính.
  • EasyBooks nâng cấp ứng dụng MIỄN PHÍ khi có thay đổi về chính sách kế toán, thuế, nghị định, thông tư.
  • Đánh giá hiệu quả kinh doanh chi tiết và tối giản thao tác, giảm thời gian nhập liệu chứng từ cho kế toán.

—————–

Liên hệ để được tư vấn về phần mềm kế toán 

Điện thoại: 0981 772 388 – 0919 510 089

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: Phần mềm kế toán EasyBooks 

Group trao đổi: https://www.facebook.com/groups/easybooks.vn

Địa chỉ: Nhà khách ATS, số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.


Easybooks - Phần mềm kế toán online dành cho mọi doanh nghiệp