Tư vấn phần mềm Kế toán: header-call-icon0766 074 666
Hỗ trợ kỹ thuật & CSKH header-call-icon1900 57 57 54
Tin tức

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng

alt-single 12 Tháng Mười, 2023

Kế toán trưởng đóng vai trò quản lý các chính sách và đảm nhiệm phụ trách, chỉ đạo thực hiện các chiến lược tài chính của công ty. Trong bài viết dưới đây, Phần mềm kế toán Online EasyBooks sẽ chia sẻ “Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng”, mời quý bạn đọc cùng tham khảo nhé!

mau-quyet-dinh-bo-nhiem-ke-toan-truong

1. Kế toán trưởng là gì? Công việc của kế toán trưởng? 

1.1 Kế toán trưởng là gì?

Kế toán trưởng (Chief Accountant) là người đứng đầu trong bộ phận kế toán, giám sát công việc của các kế toán và làm việc dưới quyền quản lý của Giám đốc tài chính (CFO) trong các doanh nghiệp hay tổ chức. Vai trò của kế toán trưởng là quản lý các chính sách và đảm nhiệm phụ trách, chỉ đạo thực hiện các chiến lược tài chính của công ty.

Đồng thời, định hướng và tham mưu các ban lãnh đạo trong việc phát triển các vấn đề tài chính, giúp cấp trên nắm rõ tình hình kinh tế của công ty và đưa ra các kế hoạch phát triển doanh nghiệp.

1.2 Công việc của kế toán trưởng

Kế toán trưởng là vị trí quản lý cấp cao, do đó chịu trách nhiệm cho những công việc quan trọng. Nhìn chung, các công việc của kế toán trưởng là theo dõi và điều hành các kế toán viên. Sau đây là một vài công việc chung của vị trí kế toán trưởng:

Điều hành và quản lý phòng kế toán

Kế toán trưởng sẽ điều hành và quản lý các nhân viên trong phòng kế toán, đảm bảo nhân viên sẽ tham gia đầy đủ các chương trình huấn luyện kế toán và hoàn thành các công việc được giao. Kế toán trưởng cũng chịu trách nhiệm việc đào tạo các quy trình làm việc liên quan đến kế toán trong công ty  cho các kế toán viên mới.

Kế toán trưởng đảm bảo các tiến độ và năng suất làm việc của mọi người ổn định. Phân tích và báo cáo cho Ban lãnh đạo những vấn đề tài chính phát sinh và đề xuất các biện pháp kịp thời để xử lý vấn đề một cách hiệu quả, tiết kiệm thời gian và các chi phí cho doanh nghiệp. Kế toán trưởng cũng là người trực tiếp giao dịch với ngân hàng.

>>>>>> Tham khảo: Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc

Giám sát và đảm bảo tính hợp pháp của sổ sách kế toán

Kế toán trưởng sẽ là người đại diện pháp lý đối với các vấn đề liên quan tới bộ phận kế toán. Do đó, kế toán trưởng cần kiểm tra tính chính xác và hợp pháp của các dữ liệu được lưu trữ qua các báo cáo, chứng từ, hoá đơn, bảng chuyển lưu tiền tệ hay công nợ với ngân hàng, để dễ dàng cung cấp khi cần xác minh.

Giám sát và đánh giá quy trình quyết toán

Giám sát các khoản quyết toán thu chi, dòng tiền vào cuối năm hay tổ chức kiểm kê tài sản đều do kế toán trưởng thực hiện, giúp kế toán trưởng dễ dàng nắm bắt tình hình tài chính doanh nghiệp và đưa ra các biện pháp điều chỉnh hợp lý. Bên cạnh đó, ở bất kỳ thời điểm nào, ban lãnh đạo luôn có yêu cầu các quyết toán đột xuất, vì thế kế toán trưởng luôn cần sẵn sàng.  Kết quả quyết toán cũng sẽ được trình bày bởi kế toán trưởng.

Phối hợp phân tích và dự đoán nguồn lực tài chính cho công ty

Kế toán trưởng là người nắm rõ các hoạt động tài chính công ty nên sẽ đưa ra các phân tích và dự đoán có tính chính xác cao. Các phân tích và dự báo nguồn tài chính sẽ giúp doanh nghiệp có kế hoạch để duy trì ngân sách và nhanh chóng xử lý các vấn đề, rủi ro liên quan đến tài chính, vạch ra các chiến lược và chính sách mới phát triển doanh nghiệp.

Tham gia lập báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính dùng để tóm gọn những kết quả tài chính kinh doanh của doanh nghiệp theo quý và theo năm. Kế toán trưởng sẽ trực tiếp tham gia lập các báo cáo tài chính hoặc theo dõi và hướng dẫn các kế toán viên lập báo cáo, theo các khoảng thời gian quy định để trình bày các bảng báo cáo đúng thời hạn cho cấp trên.

>>>>>> Có thể bạn quan tâm: Cải Cách Tiền Lương 2024: Sẽ Bãi Bỏ Mức Lương Cơ Sở Và Hệ Số Lương?

2. Quy trình bổ nhiệm kế toán trưởng

mau-quyet-dinh-bo-nhiem-ke-toan-truong

Quy trình này giúp đảm bảo một quá trình bổ nhiệm kế toán trưởng được diễn ra trơn tru, đáng tin cậy và hiệu quả, đồng thời đảm bảo rằng kế toán trưởng được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện nhiệm vụ của mình trong doanh nghiệp. Bao gồm:

2.1. Chuẩn bị thông báo:

Thông báo có thể được gửi qua email, thông báo trên mạng nội bộ hoặc văn bản chính thức. Trong thông báo, cần đưa ra thông tin về vị trí kế toán trưởng và mô tả công việc của vị trí này.

2.2. Xác định danh sách người nhận thông báo:

Danh sách này là các thành viên trong bộ phận nhân sự, các nhân viên kế toán hiện tại, các thành viên quan trọng khác trong công ty có quyền tham gia vào quyết định bổ nhiệm.

2.3. Gửi thông báo và tổ chức buổi gặp mặt:

Là buổi gặp mặt trực tiếp tại văn phòng hoặc online qua phần mềm để Ban lãnh đạo, nhân viên các bộ phận được gặp gỡ, chào hỏi và làm quen trước khi bắt đầu công việc.

2.4. Cập nhật hồ sơ và hệ thống:

Bao gồm cập nhật hồ sơ nhân viên, bản ghi công việc và bất kỳ hệ thống nào liên quan đến vai trò và trách nhiệm của kế toán trưởng.

2.5. Đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ:

Bao gồm việc cung cấp thông tin về quy trình và quy định kế toán trong công ty, hướng dẫn về hệ thống và phần mềm kế toán và hỗ trợ từ các thành viên khác trong bộ phận.

>>>>> Tìm hiểu thêm: Mẫu Đăng Ký Phương Pháp Khấu Hao Tài Sản Cố Định

3. Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng

3.1 Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần

CÔNG TY …………….

 —————–

Số: ……….. – QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

                 ….., ngày …. tháng ….. năm 20…..

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN …………………..

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ………………….

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần …………………….;

– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ………………………;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

 

   QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm

Họ và tên: …………………….  Giới tính: …….

Sinh ngày:…./…./……………….               Dân tộc:Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

CCCD/Hộ chiếu số: ……………… do công an ………………..….. cấp ngày: …/…/….

Nơi đăng ký HKTT:……………………………………………………………. 

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………

Giữ chức vụ:     Kế toán trưởng Công ty cổ phần …………………………….. 

 

Điều 2: Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

– Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;

– Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;

– Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

– Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

– Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

 

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như điều 3

– Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

  

>>>>>> Xem ngay: Doanh Nghiệp Mới Thành Lập Có Được Miễn Thuế TNDN?

3.2 Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng tại Công ty TNHH

CÔNG TY TNHH …

…..***…..

Số: …/20../QĐ – ………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..***…..

Hà Nội, ngày tháng năm 20….

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH……………..

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty….

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH ………………….

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH …… ;

– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên Công ty TNHH…… ;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm

Họ và tên: ……………………. Giới tính: …….

Sinh ngày:…./…./………………. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………. do công an ………..  cấp ngày: …/…/….

Nơi đăng ký HKTT: ……………………………………………….. 

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………. 

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty TNHH……………………… 

 

Điều 2. Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

– Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;

– Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;

– Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

– Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

– Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

 

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như Điều 3

– Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH

>>>>> Tham khảo: 4 Giai Đoạn Phát Triển Của Doanh Nghiệp

3.3 Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng trong nội bộ công ty

 

CÔNG TY ……………

…………………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————

Số:  …. /20……/QĐ- ………….., ngày……tháng……năm……..

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

V/v: Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty đối với ông/bà ………….

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY………

– Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2020;

–  Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty ……………… ;

–   Căn cứ vào nhu cầu hiện tại của Công ty………………… ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:   Miễn nhiệm Bà …………  thôi giữ chức vụ kế toán trưởng công ty …………… kể từ ngày ….. tháng … năm ……….

Điều 2:   Bà ………… chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ …… 

Điều 3:   Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày…..tháng…..năm….. cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Bà ………  và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

  • Như điều 3 (để thực hiện)

– Lưu HCNS

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

3.4 Mẫu quyết định bổ nhiệm phân công nhiệm vụ kế toán viên

 

CÔNG TY …………….. 

…………………….

SỐ: 02/QĐ/GĐ/……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-o0o—-

……, ngày …… tháng  ……  năm 20……

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY ……………………………….

V/v: Bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ kế toán viên

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty……. 

– Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm: ………………………………………………………………………………….  

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………………….. 

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………. 

Chỗ ở  hiện tại:……………………………………………………………………………………………. 

CMTND số: ………………………………………………………………………………………………. 

Giữ chức vụ: Kế toán viên Công ty: ……………………………………………………………

 

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

  1. Kế toán viên có các quyền sau:

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán tái sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

– Lập các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

– Được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

 

  1. Kế toán viên có các nghĩa vụ sau:

–  Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.

– Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

 

Điều 3: Ông/ Bà …………………………….. và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

  • Như Điều 1                                                                             
  • Lưu VP
KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

Nơi nhận:

>>>>> Quý Anh/ Chị quan tâm có thể đăng ký nhận tư vấn & trải nghiệm MIỄN PHÍ Phần mềm Kế toán EasyBooks ngay tại đây nhé: http://dangkydemo.easybooks.vn/

Trên đây, EasyBooks đã giúp bạn tìm hiểu Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng“. Hy vọng thông tin này hữu ích tới quý bạn đọc.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ tới Phần mềm kế toán Online EasyBooks qua số hotline: 1900 57 57 54. Đội ngũ nhân viên của SoftDreams luôn hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

———————————

Phần mềm kế toán EasyBooks – NÂNG TẦM DOANH NGHIỆP

  • EasyBooks đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản trị tài chính kế toán cho mọi doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC và 133/2016/TT-BTC.
  • Đưa ra cảnh báo cho kế toán khi hạch toán không hợp lệ, tồn quỹ âm – kho âm và không tuân thủ các nguyên tắc kế toán.
  • Tất cả tính năng và hệ thống báo cáo của phần mềm được xây dựng dựa trên quy chuẩn chung của Bộ Tài chính.
  • EasyBooks nâng cấp ứng dụng MIỄN PHÍ khi có thay đổi về chính sách kế toán, thuế, nghị định, thông tư.
  • Đánh giá hiệu quả kinh doanh chi tiết và tối giản thao tác, giảm thời gian nhập liệu chứng từ cho kế toán.

_______________________

Phần mềm kế toán EasyBooks – Công cụ hỗ trợ đắc lực cho kế toán và nhà quản trị doanh nghiệp

Liên hệ để được tư vấn về phần mềm kế toán

Hotline: 1900 57 57 54.

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: Phần mềm kế toán EasyBooks

Group trao đổi: Cộng đồng hỗ trợ Phần mềm kế toán EasyBooks – SOFTDREAMS

Địa chỉ: Nhà khách ATS, số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
alt-single
Profit Margin Là Gì?

Profit margin là gì? Ý nghĩa của profit margin? Phân loại và cách tính biên lợi nhuận? Đặc điểm của Profit Margin trong từng ngành ra sao? Mời quý bạn đọc cùng Phần mềm kế toán Online EasyBooks tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây nhé! Mục lục1. Profit margin là gì?2. Ý […]

alt-single
Mô Hình Hộ Sản Xuất Kinh Doanh

Trong thời đại mở rộng nền kinh tế thị trường, ngoài các mô hình doanh nghiệp như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân,… tham gia hoạt động kinh doanh thì hộ kinh doanh cũng là một mô hình kinh doanh chiếm số lượng đông đảo trong nền […]

alt-single
Quy Định Về Thời Gian Phân Bổ Công Cụ Dụng Cụ

Công cụ dụng cụ là gì? Phân loại và cách phân bổ CCDC ra sao? Quy định về thời gian phân bổ công cụ dụng cụ? Cách hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ? Tất cả sẽ được phần mềm kế toán Online EasyBooks tổng hợp và chia sẻ cho tiết trong bài viết […]

alt-cate
Xem nhiều
alt-cate