Kết thúc một năm cũng là lúc kế toán cần cập nhật lại cách tính thuế doanh nghiệp mới nhằm thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định hiện hành. Do đó, tại bài viết này EasyBooks sẽ hướng dẫn anh chị cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 mới nhất.

Tìm hiểu thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế được đánh trực tiếp vào thu nhập chịu thuế của mỗi doanh nghiệp. Những thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp bao gồm những thu nhập từ hoạt động sản xuất/kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và cả từ những thu nhập khác dựa trên căn cứ theo quy định của pháp luật.

Thuế thu nhập doanh nghiệp có vai trò gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân hay bất cứ một loại nào khác đều có những vai trò thiết yếu và vô cùng quan trọng đối với ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, các khoản tiền thuế còn giúp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh theo định hướng đúng đắn của nhà nước.

Việc đóng thuế từ các doanh nghiệp còn là cơ sở để thực hiện việc điều tiết những hoạt động kinh tế xã hội  khác trong từng giai đoạn phát triển và cũng là công cụ hữu ích giúp nhà nước thực hiện đước chức năng tái phân phối thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội và công bằng xã hội.

03 lưu ý về thu nhập doanh nghiệp

 • Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

 Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Điều 2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, cụ thể bao gồm:

– Doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp được thành lập dựa trên quy định pháp luật 

– Doanh nghiệp thành lập theo quy định của nước ngoài nhưng cơ sở được đặt tại Việt Nam (thường trú hoặc tạm trú đều được)

– Những tổ chức được thành lập trên quy định về hợp tác xã.

– Đơn vị sự nghiệp được thành lập trên quy định của pháp luật Việt Nam.

– Và cuối cùng là các tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

 • Những thu nhập chịu thuế

Những thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp khá đa dạng từ thu nhập do hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa/dịch vụ đến cả từ những thu nhập khác. Chẳng hạn như:

– Thu nhập từ việc chuyển nhượng quyên góp vốn/bất động sản/dự án đầu tư/quyền tham gia dự án đầu tư/thăm dò/khai thác…

– Từ quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng tài sản, quyền sở hữu trí tuệ theo quy định

– Từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản, trong đó có các loại giấy tờ có giá

– Thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ

Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải chịu thuế từ những khoản thu của những khoản nợ khó đòi đã xoá mà nay lại đòi được; những khoản thu từ nợ phải trả nhưng không xác định được chủ; khoản thu nhập từ kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót và những khoản thu nhập khác, kể cả thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.

 • Những thu nhập miễn thuế

Bên cạnh những thu nhập phải chịu thuế thì vẫn còn những thu nhập không phải chịu thuế hay được gọi là miễn thuế, cụ thể như sau:

– Thu nhập từ những hoạt động của lĩnh vực nông – lâm – ngư – diêm nghiệp trên địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

– Thu nhập từ việc chăn nuôi, trồng trọt, nuôi thủy sản, muối… 

– Những thu nhập từ những dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ cho hoạt động nông nghiệp

– Thu nhập từ các hợp đồng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, những sản phẩm trong quá trình sản xuất thử nghiệm, sản phẩm được áp dụng sản xuất lần đầu tại Việt Nam.

– Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa/dịch vụ của những doanh nghiệp có người lao động là người khuyết tật, HIV, sau cai nghiện (điều kiện từ 30% số lao động bình quân trong năm trở lên) và có số lao động bình quân trong năm từ 20 người trở lên.

– Thu nhập từ việc dạy nghề cho những  trẻ em khó khăn và những người dân tộc thiểu số hay đối tượng tệ nạn xã hội.

– Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, liên doanh, liên kết với doanh nghiệp trong nước sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Những khoản tài trợ nhận được để sử dụng trong hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa…

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022

Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định bằng công thức:

Thuế thu nhập doanh nghiệp = (Thu nhập tính thuế – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ) x thuế suất

Trong đó:

 • Quỹ phát triển khoa học và công nghệ có hoặc không tùy doanh nghiệp
 • Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển)
 • Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác

Mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp sẽ là 22% đối với doanh nghiệp cả nước (trừ một số trường hợp ngoại lệ) như:

 • Thuế suất 20% đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ
 • Thuế suất từ 32% đến 50% đối với những doanh nghiệp có những thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò hay khai thác dầu khí và những tài nguyên khác.

Hy vọng với cách tính thuế nhập doanh nghiệp này, Anh/chị có thể áp dụng dễ dàng trong việc tính thuế suất trong năm 2022.

Phần mềm kế toán EasyBooks cập nhật nhanh chóng những thay đổi chính sách thuế, tài chính. Đồng thời, hỗ trợ người dùng thực hiện tính thuế thu nhập doanh nghiệp chính xác nhất theo quy định hiện hành.

phần mềm kế toán EasyBooks

 • EasyBooks đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản trị tài chính kế toán cho mọi doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC và 133/2016/TT-BTC
 •  Đưa ra cảnh báo cho kế toán khi hạch toán không hợp lệ, tồn quỹ âm – kho âm và không tuân thủ các nguyên tắc kế toán.
 • Tất cả tính năng và hệ thống báo cáo của phần mềm được xây dựng dựa trên quy chuẩn chung của Bộ Tài chính.
 • EasyBooks nâng cấp ứng dụng MIỄN PHÍ khi có thay đổi về chính sách kế toán, thuế, nghị định, thông tư.
 • Đánh giá hiệu quả kinh doanh chi tiết và tối giản thao tác, giảm thời gian nhập liệu chứng từ cho kế toán.

—————–

Liên hệ để được tư vấn về phần mềm kế toán 

Điện thoại: 0981 772 388 – 0919 510 089

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: Phần mềm kế toán EasyBooks 

Group trao đổi: https://www.facebook.com/groups/easybooks.vn

Địa chỉ: Nhà khách ATS, số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.


Easybooks - Phần mềm kế toán online dành cho mọi doanh nghiệp