Việc nộp chậm các loại tờ khai thuế, báo cáo thuế có thể khiến cho doanh nghiệp bị phạt lên đến 5 triệu đồng. Do đó việc theo dõi và thực hiện đúng thời hạn nộp các loại báo cáo thuế 2020 là việc hết sức cần thiết. Dưới đây, EasyBooks gửi đến bạn lịch nộp tờ khai thuế, lịch nộp báo cáo thuế 2020.

Nộp chậm tờ khai thuế xử phạt từ cảnh cáo đến 5 triệu đồng

Mức xử phạt tờ khai thuế xử được căn cứ theo điều 9, Thông tư 166/2013/TT-BTC. Theo đó, các mức phạt sẽ được quy định chi tiết sau đây:

– Nộp chậm quá thời hạn từ 1 -5 ngày: phạt cảnh cáo

– Nộp chậm quá thời hạn từ 5 – 10 ngày: phạt 700 nghìn (có tình tiết giảm nhẹ phạt tối thiểu 400 nghìn, tình tiết tăng nặng phạt tối đa 1 triệu)

– Nộp chậm quá thời hạn từ 10 – 20 ngày: phạt 1.400.000 đồng (có tình tiết giảm nhẹ phạt tối thiểu 800 nghìn, tình tiết tăng nặng phạt tối đa 2 triệu)

– Nộp chậm quá thời hạn từ 20 – 30 ngày: phạt 2.100.000 đồng (có tình tiết giảm nhẹ phạt tối thiểu 1.200.000 đồng, tình tiết tăng nặng phạt tối đa 3 triệu)

– Nộp chậm quá thời hạn từ 30 – 40 ngày: phạt 2.800.000đồng (có tình tiết giảm nhẹ phạt tối thiểu 1.600.000đồng, tình tiết tăng nặng phạt tối đa 4 triệu)

– Phạt tiền 3.500.000 đồng (có tình tiết giảm nhẹ phạt tối thiểu 2.000.000 đồng, tình tiết tăng nặng phạt tối đa5 triệu), đối với các trường hợp cụ thể như sau:

+ Nộp chậm trên 40 – 90 ngày

+ Nộp chậm trên 90 ngày không phát sinh số thuế phải nộp

+ Không nộp các tờ khai thuế, hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh thuế phải nộp

+ Nộp chậm hồ sơ khai thuế theo quý tạm tính trên 90 ngày tính từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế năm

Lịch nộp tờ khai thuế 2020 chính xác nhất

Tháng   Hạn nộp Doanh nghiệp khai thuế theo Quý Doanh nghiệp khai thuế theo Tháng
1 Trước 20/1/2020 – Tờ khai Thuế GTGT tháng 12/2019

–  Tờ khai Thuế TNCN tháng 12/2019 (nếu có)

–  Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

Trước 30/1/2020 – Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2019

– Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2019 (nếu có)

– Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2019 (nếu có)

– BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2019

–  Nộp lệ phí môn bài năm 2020

–  Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2019 (nếu có)

–  Nộp lệ phí môn bài năm 2019

2 Trước 20/2/2020 –  Tờ khai Thuế GTGT tháng 01/2020

–  Tờ khai Thuế TNCN tháng 01/2020 (nếu có)

–  Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

3 Trước 20/3/2020 –  Tờ khai Thuế GTGT tháng 02/2020

–  Tờ khai Thuế TNCN tháng 02/2020 (nếu có)

–  Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

Trước 30/03/2020 – Quyết toán Thuế TNDN năm 2019

–  Quyết toán Thuế TNCN năm 2019

– Báo Cáo Tài Chính năm 2019

– Quyết toán Thuế TNDN năm 2019

– Quyết toán Thuế TNCN năm 2019

–  Báo Cáo Tài Chính năm 2019

4 Trước 20/4/2020 – Tờ khai Thuế GTGT tháng 03/2020

– Tờ khai Thuế TNCN tháng 03/2020 (nếu có)

–  Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

5 Trước 04/5/2020 – Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2020

–  Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2020 (nếu có)

–  Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2020 (nếu có)

– BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2020

–  Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2020(nếu có)
Trước 20/5/2020 – Tờ khai Thuế GTGT tháng 4/2020

–  Tờ khai Thuế TNCN tháng 4/2020 (nếu có)

–  Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

6 Trước 22/6/2020 –  Tờ khai Thuế GTGT tháng 5/2020

–  Tờ khai Thuế TNCN tháng 5/2020 (nếu có)

– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

7 Trước 20/7/2020 – Tờ khai Thuế GTGT tháng 6/2020

–  Tờ khai Thuế TNCNtháng 6/2020 (nếu có)

– Nộp tiền thuế GTGT &TNCN (nếu có)

Trước 30/7/2020 – Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2020

– Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2020 (nếu có)

–  Tạm Nộp tiền Thuế TNDN

tạm tính Quý II/2020(nếu có)

– BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2020

–  Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2020
8 Trước 20/8/2020 –  Tờ khai Thuế GTGT tháng 7/2020 (nếu có)

–  Tờ khai Thuế TNCN tháng 7/2020(nếu có)

–  Nộp tiền thuế GTGT &TNCN (nếu có)

9 Trước 21/9/2020 – Tờ khai Thuế GTGT tháng 8/2020 (nếu có)

–  Tờ khai Thuế TNCN tháng 8/2020 (nếu có)

–  Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

10 Trước 20/10/2020 – Tờ khai Thuế GTGT tháng 9/2020

–  Tờ khai Thuế TNCN tháng 9/2020 (nếu có)

–  Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

Trước 30/10/2020 –  Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2020

–  Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2020 (nếu có)

–  Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý III/2020 (nếu có)

(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2019

– Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2020
11 Trước 20/11/2020 –  Tờ khai Thuế GTGT tháng 10/2020

– Tờ khai Thuế TNCN tháng 10/2020 (nếu có)

–  Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

12 Trước 21/12/2020 –  Tờ khai Thuế GTGT tháng 11/2020

–  Tờ khai Thuế TNCN tháng11/2020 (nếu có)

–  Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có).

Bên cạnh đó, về thời hạn để nộp những tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất ngày 20 của tháng tiếp theo, đối với doanh nghiệp khai theo quý thời hạn chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo. Đồng thời, với những tờ quyết toán năm thì chậm nhất là ngày 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính (những trường hợp như hợp nhất, chia tách, sát nhập, chuyển đổi… thì chậm nhất là ngày thứ 45 tính từu ngày có quyết định.

Trên là lịch nộp tờ khai thuế 2020, anh chị kế toán có thể lưu lại để theo dõi và thực hiện đúng lịch nộp các tờ khai theo quý hoặc theo tháng nhé.

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ: PHẦN MỀM KẾ TOÁN EASYBOOKS

Liên hệ để được tư vấn về phần mềm kế toán 

Điện thoại: 0981 772 388 – 0919 510 089

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/www.easybooks.vn

Địa chỉ: Nhà khách ATS, số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

 

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo
Easybooks - Phần mềm kế toán online dành cho mọi doanh nghiệp