Sai sót trong công việc là điều là không thể tránh khỏi, đặc biệt là trong kế toán, tuy nhiên những sai sót đó thường để lại những phức tạp khiến cho nhiều kế toán gặp rắc rối. Thậm chí, có những sai sót làm cho kế toán hết cơ hội sửa lỗi. Chính vì vậy, bài viết này sẽ hệ thống những sai sót cần tránh cho các bạn kế toán.

Kế toán thường gặp nhiều sai sót khi làm việc

Sai sót trong thực hiện kê khai thuế

Đối với kê khai thuế GTGT hàng tháng, kế toán cần nhớ: 

– Thiếu chỉ tiêu 5 – dòng thuế GTGT được khấu trừ

– Nhầm lẫn giữa các dòng làm sai lệch nội dung của tờ khai.

– Gộp doanh thu và thuế đầu ra của nhiều thuế suất ghi chung vào một dòng.

– Kê khai khấu trừ 3% đối với hàng hoá không thuộc diện chịu thuế GTGT, hoặc hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB nhưng mua về không phải để bán ra.

– Không tính gộp cả doanh thu của hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT vào chỉ tiêu 1.

– Kế toán làm cho nhiều công ty khác nhau, khi lập tờ khai bằng máy tính quên thay đổi MST, tên công ty, địa chỉ… của công ty.

– Cần trừ số thuế phát sinh âm kỳ này với nợ thuế GTGT chưa nộp của kỳ trước.

– Tính vào số thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá nhập khẩu theo thông báo của Hải Quan, trong khi chưa nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu đó.

– Không tách riêng bảng kê HH – DV mua vào có hóa đơn bán hàng được khấu trừ tỷ lệ 3%. Kê khai thuế TNCN hàng tháng đã chặn trừ tại nguồn.

– Hàng tháng đã chặn trừ thuế thu nhập của người lao động nhưng chiếm dụng không kê khai và nộp vào ngân sách kịp thời đúng theo qui định của pháp lệnh thuế thu nhập.

– Những đơn vị có nộp thuế TNCN của người nước ngoài, không lập riêng tờ khai hoặc đã kê khai lẫn giữa người Việt Nam với người nước ngoài.

Đối với kê khai TNDN hàng năm kế toán cần:

– Không chủ động kê khai đúng thời gian theo quy định của Luật thuế, bị cơ quan thuế nhắc nhở, xử phạt hành chính.

– Đơn vị tính: Nội dung số liệu không tương ứng với đơn vị tính đã ghi bên trên biểu mẫu.

– Không ghi đầy đủ các khoản chi phí theo đúng mẫu qui định.

Đối với quyết toán thuế GTGT hàng năm:

– Dòng thuế phải nộp ghi tổng số thuế đầu ra, và dòng thuế đã nộp ghi tổng thuế GTGT đầu vào.

– Dòng thuế đã nộp năm quyết toán: Ghi sai là số đã nộp cho năm báo cáo . Đúng ra là số đã thực nộp trong năm báo cáo.

Đối với hồ sơ báo cáo quyết toán thuế:

– Kế toán không thiết lập đầy đủ hồ sơ về tài sản cố định, mua sắm tài sản cố định không có hoá đơn hợp lệ.

– Thiếu bảng đăng ký tiền lương; hạch toán chi phí tiền lương nhưng thiếu hợp đồng lao động; bảng lương không có người ký nhận.

– Thiếu bảng kê hồ sơ quyết toán thuế.

– Doanh nghiệp được thụ hưởng chế độ miễn giảm do ưu đãi đầu tư nhưng quên hoặc không biết cách hạch toán và báo cáo quyết toán với cơ quan thuế; hoặc chờ cơ quan thuế đến kiểm tra để xác định số thuế được miễn giảm.

Sử dụng phần mềm kế toán giúp kế toán tránh được những sai sót không đáng có

Sai sót khi mua hóa đơn

Về giấy giới thiệu mua hóa đơn:

– Số giấy giới thiệu, ngày, họ tên, chức vụ người được cử đi, tên chữ ký của người đại diện pháp lý, đóng đấu… không rõ ràng.

– Kế toán không ghi rõ đến Cơ quan Thuế để mua hoá đơn mà chỉ ghi đến liên hệ công tác.

Về kế toán đến mua hóa đơn:

– Không đem theo CMND, phiếu theo dõi tình hình cấp phát hóa đơn

– Kế toán không thực hiện lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp gần nhất

– Chưa chuẩn bị con dấu có khắc tên doanh nghiệp, mã số thuế để đóng lên liên 2 sử dụng hóa đơn

Sai sót khi xuất hàng hóa, cung ứng dịch

– Không xuất hoá đơn GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu

– Không xuất hoá đơn đối với doanh thu hàng uỷ thác xuất khẩu.

– Không ghi thuế suất thuế GTGT.

– Thiếu chữ ký người mua trên hoá đơn.

– Không lập báo cáo sử dụng hoá đơn theo định kỳ tháng, quý, năm.

Sai sót khi kế toán lập bảng kê hóa đơn bán ra mua vào

– Kế toán lập không đầu đủ cột mục theo quy định

– Đối với cột ngày kế toán không để dúng theo định dạng

– Trong bảng kê HH – DV bán ra không ghi đúng thứ tự số hoá đơn đã sử dụng, không kê hoá đơn đã hủy vào bảng kê, dễ bị kê khai trùng nhiều lần cho cùng một hoá đơn.

– Trong bảng kê HH – DV hoá đơn mua vào không lập bảng kê riêng đối với những hàng hoá dịch vụ phục vụ cho sản xuất, hàng không chịu thuế GTGT.

– Không lập bảng kê riêng đối với hàng hoá bán ra không chịu thuế GTGT như hàng đại lý bán đúng giá.

Liên hệ để được tư vấn về phần mềm kế toán 

Điện thoại: 0981 772 388 – 0919 510 089

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/www.easybooks.vn

Địa chỉ: Nhà khách ATS, số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội