Cuối năm là thời điểm kế toán phải thực hiện rất nhiều nghiệp vụ chuẩn bị cho quá trình quyết toán thuế doanh nghiệp. Vậy công việc kế toán cần làm cuối năm 2023 là gì? Mời quý bạn đọc cùng Phần mềm kế toán Online EasyBooks tìm hiểu ngay sau đây nhé!

cong-viec-ke-toan-can-lam-cuoi-nam-2023

1. Kế toán là gì? Nhiệm vụ của Kế toán trong doanh nghiệp ra sao?

Kế toán là gì?

Kế toán (tiếng Anh là Accounting) là người đảm nhận công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin phản ánh tình hình hoạt động tài chính của một tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước, cơ sở kinh doanh tư nhân,…

Theo đó, bộ phận kế toán đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế, từ phạm vi quản lý ở từng đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp cho đến phạm vi quản lý của toàn bộ nền kinh tế.

Nhiệm vụ của Kế toán trong doanh nghiệp

– Thu thập thông tin: Mỗi ngày, kế toán sẽ thu thập thông tin từ các hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh trong doanh nghiệp và đưa vào chứng từ kế toán dưới dạng phiếu thu, phiếu chi tiền, phiếu nhập, xuất kho, hóa đơn bán hàng,…

– Kiểm tra các khoản thu và chi: Đảm nhận việc quản lý mọi khoản thu, chi phát sinh theo quy định của tổ chức, quỹ tiền mặt và chứng từ đính kèm.

– Tiếp nhận và kiểm soát chứng từ kế toán: Kế toán có trách nhiệm kiểm soát các chứng từ có liên quan đến hoạt động thu, chi phát sinh hàng ngày trong doanh nghiệp để đảm bảo tính chính xác của các hoạt động này.

– Ghi chép vào sổ sách kế toán: Hàng ngày, kế toán cần tổng hợp và ghi chép lại một cách cụ thể, đầy đủ, chính xác và kịp thời số liệu của các hoạt động kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp. Đến cuối tháng, kế toán sẽ tổng hợp lại các số liệu này và đưa chúng vào sổ kế toán.

– Tổng hợp và lập các báo cáo tài chính: Mỗi tháng, nhân viên kế toán có trách nhiệm tổng hợp lại tất cả số liệu từ các sổ kế toán đã ghi chép và lập thành các báo cáo chi tiết để trình lên ban lãnh đạo doanh nghiệp. Những thông tin trong báo cáo kế toán sẽ là căn cứ quan trọng để ban lãnh đạo đưa ra quyết định điều chỉnh cho các hoạt động phát triển của doanh nghiệp.

>>>>>> Xem ngay: Hóa Đơn Chưa Thanh Toán Có Được Khấu Trừ Thuế GTGT Không?

2. Những công việc cuối năm kế toán cần lưu ý để thực hiện quyết toán cuối năm

2.1. Tiền mặt:

 • Làm biên bản kiểm kê quỹ
 • Kiểm tra có nghiệp vụ nào chi trả tiền có hóa đơn từ 20 triệu không?
 • Tồn quỹ có lớn quá? Bất hợp lý không? Lưu ý: chỉ ảnh hưởng về thuế TNDN khi bạn có chi phí lãi vay.

2.2. Tiền gửi:

 • Đã đối chiếu xác nhận số dư tiền gửi chưa, đối chiếu sổ phụ khớp chưa?
 • Chi phí chuyển tiền, các phí cà thẻ thanh toán đều có hóa đơn –> Lưu ý nhớ lấy về để lưu chứng từ.

2.3. Thuế VAT đầu vào

 • Đối chiếu số phát sinh tờ khai và số ps nợ TK 133: đã khớp chưa?
 • Kết chuyển chỉ tiêu 43 có khớp với chỉ tiêu 22 kỳ sau không?
 • Hóa đơn chứng từ hợp lệ không: Mã số thuế, tên công ty, địa chỉ, thuế suất?
 • Rà soát điều kiện được khấu trừ đã ok chưa: hình thức thanh toán đã ok chưa; VAT hàng nhập khẩu đã có chứng từ nộp tiền chưa? Bù trừ công nợ có quy định trong hợp đồng không (lưu ý trong trường hợp hóa đơn từ 20 triệu đ)?
 • Kê khai đúng mẫu chưa? Mẫu 01 hay là Mẫu 02?
 • Phân bổ thuế đầu vào dùng chung cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế
 • Hạch toán kết chuyển bù trừ đầu vào đầu ra đã đúng chưa?

2.4. Tạm ứng

 • Đã đối chiếu số dư tạm ứng chưa?
 • Có số dư tạm ứng nào tồn đọng lâu?
 • Chứng từ hoàn ứng phù hợp chưa?: nếu đi công tác cần giấy đi đường.

2.5. Hàng tồn kho

 • Có hàng tồn kho tồn đọng lâu không phát sinh hay những htk lỗi thời, hư hỏng không? Có cần phải trích lập dự phòng không?
 • Cần đối chiếu số liệu bảng nhập xuất tồn có khớp với sổ cái, CĐPS
 • Có biên bản kiểm kê hàng tồn kho không?
 • Đã xử lý, hạch toán chênh lệch giữa thực tế và sổ sách chưa?
 • Đã chạy tính giá vốn hằng tháng chưa?
 • Đối với công ty xây dựng, xản xuất: Xác định chi phí dở dang đã ok chưa?

2.6. Tài sản cố định

cong-viec-ke-toan-can-lam-cuoi-nam-2023

 • Đã có biên bản kiểm kê chưa?
 • Đã phân bổ khấu hao chưa? Xác định thời gian phân bổ đã phù hợp với TT 45 chưa?
 • Đã xem xét khấu hao, hay VAT, KH đối với xe từ 9 chỗ trở xuống có NG trên 1 tỷ 6
 • Đăng ký phương pháp khấu hao
 • Chi phí khấu hao tscđ ngừng sử dụng
 • Phân loại tài sản?
 • Khấu hao đối với máy móc không đạt công suất?

2.7. Công nợ

 • Công tác đối chiếu công nợ.
 • Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, chứng từ hồ sơ kèm theo ok chưa?
 • Bù trừ công nợ đúng quy định chưa?
 • Đánh giá công nợ có gốc ngoại tệ.

2.8. Lương và các khoản trích theo lương

 • Đã hạch toán chi phí lương đầy đủ chưa
 • Hạch toán bảo hiểm,KPCĐ
 • Hạch toán thuế TNCN
 • Hồ sơ giảm trừ ?
 • Đăng ký mã số thuế cá nhân
 • Quy định về thanh toán tiền lương
 • Các chứng từ đầy đủ chưa: Chấm công, bảng lương, hợp đồng lao động…
 • Các thủ tục lao động khác…

2.9. Thuế phải nộp:

 • Kê khai nộp phí môn bài
 • Khấu trừ thuế TNCN: Lũy tiến, toàn phần. Lưu ý đặc biệt đối với các nhân không cư trú..
 • Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN?
 • Điều kiện được làm cam kết thuế TNCN theo mẫu 02
 • Đã hạch toán đầy đủ các khoản truy thu, phạt thuế?
 • Kê khai thuế đầy đủ chưa?
 • Kê khai điều chỉnh đã thực hiện đúng quy định chưa?
 • Đối chiếu số liệu phát sinh tờ khai và hạch toán
 • Loại trừ chi phí không hợp lý, hợp lệ (nhập vào mục B4 tờ khai quyết toán)
 • Tạm nộp thuế đối với hoạt động BĐS, xây lắp vãng lai
 • Phát sinh thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn không?
 • Có trường hợp nào phải khấu trừ 10% thuế TNCN….

2.10. Vốn

 • Vốn điều lệ góp đủ chưa? Đối chiếu quy định của luật DN về góp vốn điều lệ
 • Góp vốn ảo dẫn tới tiền mặt lớn, trong khi đó có phát sinh chi phí lãi vay –> Rủi ro lãi vay bị loại
 • Thuế TNCN đối với giao dịch chuyển nhượng vốn?
 • Danh sách cổ đông, thành viên góp vốn?….

2.11. Doanh thu

 • Xuất hóa đơn có đúng thời điểm không? Lưu ý Công ty xây dựng xuất hóa đơn theo thời điểm nghiệm thu
 • Xuất hóa đơn hàng bán trả lại
 • Hạch toán hàng bị khách trả lại
 • Hồ sơ doanh thu đã phù hợp chưa?
 • Đối chiếu tờ khai với sổ sách
 • Chi tiết doanh thu theo lĩnh vực, địa phương theo yêu cầu sếp
 • Thuế suất phù hợp với quy định hiện hành không?
 • Trường hợp nào cần phải đóng dấu bán hàng qua điện thoại?….

2.12. Chi phí

 • Rà soát hóa đơn chứng từ hợp lệ không?
 • Có trích trước chi phí đối với những khoản chi phí đã phát sinh tương ứng với doanh thu nhưng chưa có hóa đơn (TK 335)
 • Liệt kê các chi phí không hợp lý hợp lệ,lưu lại để dùng sau này
 • Chi phí hạch toán đúng kỳ không?….

2.13. Kết chuyển

Kết chuyển KQKD cuối kỳ; sử dụng TK 911: Nguyên tắc tài khoản loại 5 trở đi không có số dư….

2.14. Báo cáo tài chính

– Lên số liệu báo cáo tài chính:

 • Bảng CĐKT, KQKD phần mềm tự động lên số liệu, công việc của bạn là phải hạch toán đúng, chứng từ ok, lưu trữ khoa học
 • Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Lưu chuyển tiền tệ: Phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp.

– Nộp báo cáo cho cơ quan thẩm quyền đúng hạn….

2.15. Các vấn đề khác

 • Kiểm toán
 • Nộp báo cáo cho cơ quan thẩm quyền
 • Phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quản trị giúp nhà quản trị đưa ra quyết định
 • Cân đối lãi lỗ….

>>>>> Tham khảo: Hợp Đồng Lao Động Gồm Có Bao Nhiêu Loại? Mới Nhất 2023

3. Kế toán thuế cần lưu ý những gì để giảm thiểu những sai sót không đáng có?

cong-viec-ke-toan-can-lam-cuoi-nam-2023

3.1. Công việc đầu năm mà kế toán thuế cần phải làm.

– Kê khai và nộp tiền thuế môn bài đầu năm.

+ Hạn nộp tiền thuế môn bài là ngày 31/1.

+ Nếu là công ty mới thành lập thì nộp tờ khai và thuế môn bài trong vòng 30 ngày, kể từ khi có giấy phép Kinh doanh.

+ Nếu công ty có thay đổi về vốn, thì thời hạn cuối cùng nộp tờ khai thuế môn bài là 31/12 năm có thay đổi

– Nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN tháng 12 hoặc quý IV của năm trước. Nếu kê khai theo tháng thì hạn nộp là 20/1. Nếu theo quý thì là 30/1

– Nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý IV năm trước liền kề

– Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV năm trước liền kề

– Nộp Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN, Quyết toán thuế TNCN của năm trước liền kề: Thời hạn nộp là 31/3

3.2 Công việc hằng ngày phải làm

– Ghi chép, thu thập, xử lý và lưu trữ các hoá đơn, chứng từ kế toán:

Khi DN có phát sinh các nghiệp vụ kinh tế như mua bán hàng hóa,… Thì công việc của kế toán là phải thu thập tất cả các hóa đơn chứng từ có liên quan (đầu ra, đầu vào) để làm căn cứ cho việc kê khai thuế và hạch toán.
Sau khi đã tập được các hóa đơn chứng từ liên quan thì kế toán thuế phải tiền hành xử lý và kiểm tra xem hóa đơn hợp pháp không, có hợp lệ, hợp lý hay không.
Trường hợp nếu phát hiện hóa đơn GTGT viết sai, hóa đơn bất hợp pháp, kế toán phải xử lý ngay theo quy định của Thông tư 39/2014/TT-BTC và các văn bản pháp luật liên quan.
Lập phiếu thu, phiếu chi, lập hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho… cần thiết trong ngày
– Vào sổ quỹ, sổ tiền gửi, và các sổ sách cần thiết khác

Lưu ý: Những chứng từ không dùng ghi sổ, hạch toán được lưu giữ 5 năm

 • Những chứng từ để ghi sổ, hạch toán được lưu giữ 10 năm
 • Những chứng từ, hồ sơ đặc biệt quan trọng lưu trữ vĩnh viễn

>>>>>> Tham khảo: Điều Kiện Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng – Mới Nhất 2023

3.3 Công việc hàng tháng

– Lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng (Nếu DN kê khai thuế GTGT theo tháng).

– Đối với những hóa đơn đầu ra thì tháng nào có phát sinh phải kê vào tháng đó. Kể từ ngày 1/1/2014 những hóa đơn đầu vào không bị khống chế thời gian kê khai, nhưng phải khai trước khi Cơ quan thuế có quyết định thanh kiểm tra

– Lập tờ khai thuế TNCN theo tháng (Nếu DN kê khai thuế GTGT theo tháng, và có số thuế TNCN được phải nộp trong tháng).

– Lập tờ khai các loại thuế khác nếu có

– Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng (Đối với những DN mới thành lập dưới 12 tháng).

– Hạn nộp tờ khai là ngày 20 của tháng liền kề

– Lưu ý: Nếu trong tháng có phát sinh số tiền thuế phải nộp thì hạn nộp tờ khai cũng là hạn nộp tiền thuế

3.4 Công việc hàng quý

– Lập tờ khai thuế GTGT theo quý (Nếu DN kê khai thuế GTGT theo quý)

– Lập tờ khai thuế Tạm tính Thuế TNDN theo Quý.

– Lập Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn theo Quý.

– Lập tờ khai thuế TNCN theo quý (Nếu DN kê khai theo quý).

– Hạn nộp các tờ khai trên là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau liền kề.

3.5 Công việc cuối năm

– Lập báo cáo thuế cho tháng cuối năm và báo cáo thuế quý 4 .

– Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm

– Lập báo cáo Quyết toán thuế TNDN năm

– Kiểm kê quỹ, kiểm kê kho hàng và tài sản, đối chiếu công nợ

– Lên sổ kế toán, đối chiếu sổ chi tiết và sổ tổng hợp

– Lập Báo cáo tài chính năm gồm: Bảng Cân đối Kế toán, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo Tài chính, Bảng Cân đối số phát sinh Tài khoản.

– In sổ sách, chứng từ kế toán và trình ký các sổ sách chứng từ đó

– Lưu trữ các chứng từ và sổ sách

>>>>> Quý Anh/ Chị quan tâm có thể đăng ký nhận tư vấn & trải nghiệm MIỄN PHÍ Phần mềm Kế toán EasyBooks ngay tại đây nhé: http://dangkydemo.easybooks.vn/

Trên đây, EasyBooks đã chia sẻ tới bạn đọc chủ đề Công Việc Kế Toán Cần Làm Cuối Năm 2023. Hy vọng thông tin này hữu ích tới quý bạn đọc.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ tới Phần mềm kế toán Online EasyBooks qua số hotline: 1900 57 57 54. Đội ngũ nhân viên của SoftDreams luôn hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

———————————

EASYBOOKS – PHẦN MỀM KẾ TOÁN ƯU VIỆT CHO MỌI DOANH NGHIỆP

 • EasyBooks đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản trị tài chính kế toán cho mọi doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC và 133/2016/TT-BTC.
 • Đưa ra cảnh báo cho kế toán khi hạch toán không hợp lệ, tồn quỹ âm – kho âm và không tuân thủ các nguyên tắc kế toán.
 • Tất cả tính năng và hệ thống báo cáo của phần mềm được xây dựng dựa trên quy chuẩn chung của Bộ Tài chính.
 • EasyBooks nâng cấp ứng dụng MIỄN PHÍ khi có thay đổi về chính sách kế toán, thuế, nghị định, thông tư.
 • Đánh giá hiệu quả kinh doanh chi tiết và tối giản thao tác, giảm thời gian nhập liệu chứng từ cho kế toán.

____________________

Phim ngắn giới thiệu Công ty SoftDreams và Phần mềm kế toán EasyBooks

Liên hệ để được tư vấn về phần mềm kế toán

Hotline: 1900 57 57 54.

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: Phần mềm kế toán EasyBooks

Group trao đổi: Cộng đồng hỗ trợ Phần mềm kế toán EasyBooks – SOFTDREAMS

Địa chỉ: Nhà khách ATS, số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

5/5 - (1 bình chọn)

Contact Me on Zalo
Easybooks - Phần mềm kế toán online dành cho mọi doanh nghiệp