Trong bài viết dưới đây, Phần mềm kế toán EasyBooksk sẽ chia sẻ đến quý độc giả cách Tra cứu doanh nghiệp rủi ro cao về thuế. Cùng tìm hiểu chi tiết ngay sau đây nhé!

tra-cuu-doanh-nghiep-rui-ro-cao-ve-thue

1. Các trường hợp rủi ro về thuế doanh nghiệp cần biết

Dưới đây là một số trường hợp rủi ro về thuế mà doanh nghiệp cần biết là lưu lại

*Trường hợp 01: Áp dụng với trường hợp tự in hóa đơn

Bộ tài chính ban hành TT: 39/2014/TT-BTC Hà Nội ngày 31/03/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành đúng theo nghị đinh số 51/2010/NĐ-CP ban hành ngày 14/05/2010 và quy định chi tiết tại nghị định 04/2014/NĐ-CP  ban hành ngày 17/01/2014 do Chính Phủ quy định chi tiết về hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ và cung ứng dịch vụ với nội dung cụ thể như sau:

“Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)

>>>>> Tìm hiểu thêm: Cách Lập Tờ Khai Thuế GTGT Mẫu 01/GTGT Theo Thông Tư 80

– Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, sử dụng hóa đơn tự in, đặt in bi phát hiện có hành vi sai phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thì đơn vị đó thuộc loại rủi ro cao về thuế  và phải mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quyết định tại điều 11 của TT39/TT/BTC quy định về thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

– Hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo. Quy định về việc nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của tháng được thực hiện trong 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế. Quá thời hạn trên, doanh nghiệp sẽ bị cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và tình hình kê khai, nộp thuế, chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.  Với trường hợp doanh nghiệp chưa có thông báo với cơ quan thuế thì phải tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

– Đối với tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nếu doanh nghiệp chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.

– Nếu doanh nghiệp có tổ chức, hộ cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh tới địa bàn khác khu vực cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi.

Ngoài ra, vấn đề rủi ro với cơ quan thuế bạn đọc cần tham khảo thêm nội dung tại TT 39/2014/TT-BTC và văn bản hướng dẫn theo nghị định số 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ.

>>>>>> Tham khảo: Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp Thông Tư 133

* Trường hợp 02: Hóa đơn mua của cơ quan thuế

tra-cuu-doanh-nghiep-rui-ro-cao-ve-thue

Điều 10. Phát hành hóa đơn của Cục Thuế

Hóa đơn do Cục Thuế đặt in trước khi bán, cấp lần đầu phải lập thông báo phát hành hóa đơn. Học kế toán thuế

Quy định về nội dụng của bản thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu được thực hiện tại khoản 2, khoản 3 Điều 9 Thông tư này và theo mẫu số 3.6 Phụ lục 3 ban hành kèm theo TT này. 

Quy định thông báo về phát hành hóa đơn phải được đến chi cụ thuế cả nước trong vòng 10 ngày , kể từ ngày lập thông báo phát hành và trước khi cấp, bán. Thông báo phát hành hóa đơn niêm yết ngay tại các cơ sở trực thuộc Cục Thuế trong suốt thời gian thông báo phát hành còn hiệu lực tại vị trí dễ thấy khi vào cơ quan thuế.

Nếu nội dung về quy định thông báo phát hành hóa đơn gửi lên trang thông tin điện tử của tổng cục thuế sẽ không phải viết cụ thể sẽ không phải viết hóa đơn đến chi cục thuế khác.

Quy định về doanh nghiệp bán hóa đơn do chi cục thuế đặt in

Hóa đơn do Cục Thuế đặt in được bán theo giá bảo đảm bù đắp chi phí gồm: giá đặt in và phí phát hành. Chi cục trưởng cục thuế quyết định và niêm yết giá bán hóa đơn theo nguyên tắc trên. Cơ quan thuế các cấp không được thu thêm bất kỳ một khoản thu thêm bất kỳ khoản thu nào ngoài giá bán niêm yết theo quy định.

Như vậy, cơ quan thuế đã quản lý trực tiếp thực hiện bán hàng hóa và hóa đơn cho những đối tượng này đang hướng dẫn ở các khoản 1 Điều 11 trong thông tư này.

Quy định về bán hóa đơn với cơ quan thuế

a) Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm gì

 Đơn vị thuộc đối tượng được mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành khi mua hóa đơn phải có đơn đề nghị mua hóa đơn theo hướng dẫn tại (mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo những giấy tờ sau:

– Người mua hóa đơn phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân còn giá trị sử dụng theo quy định.

– Đối với tổ chức và hộ, cá nhân mua hóa của lần đầu phải có văn bản cam kết theo quy định tại mẫu số 3.16 Phụ lục 3 của thông tư này). Địa chỉ sản xuất kinh doanh phải phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hay quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền nếu có.

Trường hợp doanh nghiệp mua hóa đơn tổ chức do cơ quan thuế phát hành phải tự chịu trách nhiệm ghi hoặc đóng dấu: xác định các trường hợp về tên và địa chỉ, ghi nhận về mã số thuế của liên 2 trên mỗi hóa đơn trước khi mang ra khỏi nơi mua hóa đơn.

>>>>>> Xem thêm: Hướng Dẫn Hạch Toán Thu Hộ Chi Hộ

2. Trách nhiệm của cơ quan thuế khi có rủi ro về thuế

tra-cuu-doanh-nghiep-rui-ro-cao-ve-thue

Trường hợp cơ quan thuế bán hóa đơn cho tổ chức và cá nhân theo tháng thì số lượng hóa đơn đã bán cho tổ chức và cá nhân đã kinh doanh theo tháng.

Với  trường hợp lần đầu bán hóa đơn cho đơn vị kinh doanh thì số lượng không được quá (50) số cho mỗi loại hóa đơn.

Nếu chưa hết tháng mà doanh nghiệp sử dụng hết hóa đơn đã mua lần đầu thì cơ quan thuế sẽ căn cứ và thời gian và số lượng của hóa đơn đã sử dụng để quyết định về số hóa đơn doanh nghiệp bán trong những lần tiếp theo.

 Trong những lần mua hóa đơn sau, khi doanh nghiệp kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn và kê khai thuế trong văn bản đề nghị mua hóa đơn, giải quyết bán hóa đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trong ngày.

Quy định về số lượng hóa đơn đã bán cho tổ chức  không được quá số lượng hóa đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó.

Nếu hộ cá nhân kinh doanh chỉ có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì cơ quan thuế bán cho hộ, cá nhân kinh doanh hóa đơn lẻ (01 số) đối với từng lần phát sinh và không thu tiền.

Tổ chức và doanh nghiệp thuộc đối tượng mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành chuyển từ việc tự tạp hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in hoặc hóa đơn điện tử để sử dụng thì phải dừng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tự tạo theo hướng dẫn tại Điều 21 của TT này

Quy định về những rủi ro cao về thuế cần lưu ý những vấn đề sau:

– Hóa đơn bán hàng mà doanh nghiệp đặt mua tại cơ quan thuế đã được cơ quan thuế gửi thông báo phát hành. Doanh nghiệp không phải làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn .

– Với hóa đơn đặt mua của cơ quan thuế mà chưa sử dụng thì để tránh rủi ro về thuế doanh nghiệp nên in trắng để nộp tránh bị phạt hành chính sau này.

>>>>>> Có thể bạn quan tâm: Góp Vốn Vào Chi Nhánh Độc Lập

3. Tra Cứu Doanh Nghiệp Rủi Ro Cao Về Thuế

Bước 1: Xem hình dưới đây

tra-cuu-doanh-nghiep-rui-ro-cao-ve-thue

Bước 2: Hướng dẫn tra cứu doanh nghiệp tình trạng nợ thuế, nằm trong diện cơ quan thuế để ý

tra-cuu-doanh-nghiep-rui-ro-cao-ve-thue

Chọn file doanh nghiệp, sau đó tải về, bạn sẽ xem được những doanh nghiệp có tình trạng trong danh sách này

>>>> Tìm hiểu thêm: Góp Vốn Vào Chi Nhánh Độc Lập 

Trên đây, EasyBooks đã giúp bạn tìm hiểu “Tra Cứu Doanh Nghiệp Rủi Ro Cao Về Thuế . Hy vọng thông tin này hữu ích tới quý bạn đọc.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ tới Phần mềm kế toán EasyBooks qua số hotline: 1900 57 57 54. Đội ngũ nhân viên của SoftDreams luôn hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

———————————

Phần mềm kế toán EasyBooks – NÂNG TẦM DOANH NGHIỆP

  • EasyBooks đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản trị tài chính kế toán cho mọi doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC và 133/2016/TT-BTC.
  • Đưa ra cảnh báo cho kế toán khi hạch toán không hợp lệ, tồn quỹ âm – kho âm và không tuân thủ các nguyên tắc kế toán.
  • Tất cả tính năng và hệ thống báo cáo của phần mềm được xây dựng dựa trên quy chuẩn chung của Bộ Tài chính.
  • EasyBooks nâng cấp ứng dụng MIỄN PHÍ khi có thay đổi về chính sách kế toán, thuế, nghị định, thông tư.
  • Đánh giá hiệu quả kinh doanh chi tiết và tối giản thao tác, giảm thời gian nhập liệu chứng từ cho kế toán.

—————–

Hướng dẫn: Lập chứng từ nhập kho cho hộ kinh doanh theo Thông Tư 88 

Liên hệ để được tư vấn về phần mềm kế toán

Hotline: 1900 57 57 54.

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: Phần mềm kế toán EasyBooks

Group trao đổi: Cộng đồng hỗ trợ Phần mềm kế toán EasyBooks – SOFTDREAMS

Địa chỉ: Nhà khách ATS, số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Phần mềm kế toán

EasyBooks là phần mềm kế toán tối ưu dành cho các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán.

Product SKU: GTIN - Global Trade Item Number

Product Brand: Phần mềm kế toán EasyBooks, Phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice

Product Currency: vnd

Product In-Stock: InStock

Editor's Rating:
5

Contact Me on Zalo
Easybooks - Phần mềm kế toán online dành cho mọi doanh nghiệp