Thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn là khoản thuế khá quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, do đó tại bài viết này EasyBooks hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khai và nộp thuế từ vốn chuyển nhượng đúng pháp luật giúp kế toán tránh gặp phải những vi phạm không đáng có.

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn là một khoản thuế mà doanh nghiệp phải chịu khi thực hiện hoạt động chuyển nhượng vốn. Phần thuế doanh này doanh nghiệp phải thực hiện kê khai và nộp thuế theo đúng thời hạn và đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ theo Điều 14 Thông tư 78/2014/TT-BTC, các hoạt động chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp sẽ là khoản thu nhập có được từ chuyển nhượng vốn một phần hoặc toàn phần số vốn của doanh nghiệp đã thực hiện đầu tư cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác.

2. Thời hạn khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn

Đối với việc khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn sẽ được chia làm 02 trường hợp, cụ thể:

Trường hợp 1, thực hiện bán toàn bộ Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản sẽ lập hồ sơ và gửi đến cơ quan thuế, chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Trường hợp 2, những tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam, mà những tổ chức đó  không hoạt động căn cứ theo các Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn sẽ thực hiện khai thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên từng lần phát sinh.

3. Chuẩn bị hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn

Chuẩn bị hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn được thực hiện theo hai trường hợp mà chúng tôi đã đề cập nêu trên:

– Đối với trường hợp 1, doanh nghiệp cần chuẩn bị tờ khai thuế TNDN theo Mẫu số 06/TNDN được ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC.

– Đối với trường hợp 2, doanh nghiệp cần chuẩn bị tờ khai thuế TNDN theo Mẫu số 05/TNDN được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC; hợp đồng chuyển nhượng (bản chụp); quyết định chuẩn y việc chuyển nhượng vốn của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) bản chụp; chứng nhận vốn góp bản chụp; chứng từ gốc của các khoản chi phí.

4. Thủ tục và quy trình về kê khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

Để thực hiện khai thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn, kế toán cần thực hiện theo các bước dưới đây:

– Bước 1: Xác định kê khai số thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng trên tờ khai quyết toán thuế theo năm

Đối với những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nhận chuyển vốn sẽ có trách nhiệm kê khai, khấu trừ và thực hiện nộp thuế thay tổ chức nước ngoài số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Đối với bên nhận chuyển nhượng vốn không hoạt động căn cứ theo Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp thì doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam nơi mà những đơn vị nước ngoài đầu tư vốn sẽ có trách nhiệm kê khai và thực hiện nộp thay số thuế TNDN cần nộp từ chuyển nhượng vốn của các đơn vị nước ngoài.

– Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận:

Nộp trực tiếp, công chức thuế sẽ là người tiếp nhận và thực hiện đánh dấu tiếp nhận hồ sơ. Sau đó, ghi thời gian nhận hồ sơ và số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

Nộp qua đường bưu chính thì công chức thuế sẽ thực hiện đánh dấu và ghi nhận hồ sơ, sau đó ghi nhận và sổ văn thư của cơ quan thuế.

Nộp online thì việc tiếp nhận hồ sơ sẽ được thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu

5. Cách tính thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn

Tính thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng góp vốn được xác định theo công thức:

Thuế TNDN chuyển nhượng vốn góp = Thu nhập tính thuế Thuế suất

Trong đó, thu nhập tính thuế  được xác định = Giá chuyển nhượngGiá mua của phần vốn chuyển nhượngChi phí hợp lý khác liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

Giá chuyển nhượng là tổng giá trị thực tế mà bên chuyển nhượng thu được theo hợp đồng chuyển nhượng.

  • Doanh thu không bao gồm lãi trả góp, hay lãi trả chậm theo thời hạn quy định trong hợp đồng nếu trong hợp đồng có quy định thực hiện thanh toán theo hình thức trả góp, trả chậm.
  •  Cơ quan thuế sẽ có quyền thực hiện kiểm tra và ấn định giá chuyển nhượng trong trường hợp hợp đồng không quy định về giá thanh toán hoặc cơ quan thuế có cơ sở để xác định giá thanh toán không phù hợp theo giá thị trường,
  • Ngoài ra, những doanh nghiệp thực hiệh chuyển nhượng vốn cho tổ chức, cá nhân, phần giá trị vốn chuyển nhượng dựa trên hợp đồng chuyển nhượng có giá trị lớn hơn 20 triệu cần có chứng từ thanh toán và không dùng tiền mặt. Bên cạnh đó, chuyển nhượng thanh toán không có chứng từ thì cơ quan thuế sẽ có quyền ấn định giá chuyển nhượng.

Giá mua cổ phần vốn chuyển nhượng sẽ trong các trường hợp cụ thể dưới đây:

  • Trường hợp chuyển nhượng vốn góp để thành lập doanh nghiệp là giá trị phần vốn góp lũy kế đến thời điểm chuyển nhượng vốn dựa trên cơ sở sổ sách, hồ sơ, chứng từ kế toán và được các bên tham gia đầu tư vốn hoặc tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh xác nhận, hoặc kết quả kiểm toán của công ty kiểm toán độc lập đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.
  • Trường hợp phần vốn được mua lại thì giá mua được xác định chính là giá trị vốn tại thời điểm mua. Đồng thời, giá mua sẽ được xác định dựa trên vào hợp đồng mua lại phần vốn góp, chứng từ thanh toán

Chi phí hợp lý khác có liên quan đến hoạt động tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn được xác định là các những khoản khoản chi phí thực tế có liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng, có chứng từ, hóa đơn hợp pháp. Nếu chi phí chuyển nhượng được phát sinh ở nước ngoài thì những chứng từ gốc đó phải được công chứng từ một cơ quan hợp pháp hoặc là thực hiện  kiểm toán độc lập của nước có chi phí phát sinh xác nhận và chứng từ phải được dịch ra tiếng Việt (có xác nhận).

Thuế suất đối với hoạt động này được xác định là 20%

Trên đây, là cách khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn năm 2022. Hy vọng với bài viết này sẽ giúp anh chị hiểu hơn phần nào về thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn.

phần mềm kế toán EasyBooks

Phần mềm kế toán EasyBooks giúp anh chị thuận lợi hơn trong công việc kế toán tài chính tại doanh nghiệp.

  • EasyBooks đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản trị tài chính kế toán cho mọi doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC và 133/2016/TT-BTC
  •  Đưa ra cảnh báo cho kế toán khi hạch toán không hợp lệ, tồn quỹ âm – kho âm và không tuân thủ các nguyên tắc kế toán.
  • Tất cả tính năng và hệ thống báo cáo của phần mềm được xây dựng dựa trên quy chuẩn chung của Bộ Tài chính.
  • EasyBooks nâng cấp ứng dụng MIỄN PHÍ khi có thay đổi về chính sách kế toán, thuế, nghị định, thông tư.
  • Đánh giá hiệu quả kinh doanh chi tiết và tối giản thao tác, giảm thời gian nhập liệu chứng từ cho kế toán.

—————–

Liên hệ để được tư vấn về phần mềm kế toán 

Điện thoại: 0981 772 388 – 0919 510 089

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: Phần mềm kế toán EasyBooks 

Group trao đổi: https://www.facebook.com/groups/easybooks.vn

Địa chỉ: Nhà khách ATS, số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.


Easybooks - Phần mềm kế toán online dành cho mọi doanh nghiệp