Phân hệ Tài sản cố định (TSCĐ) trên phần mềm kế toán EasyBooks giúp kế toán thực hiện đơn giản các nghiệp vụ kế toán TSCĐ như: ghi tăng, ghi giảm, điều chỉnh (đánh giá lại), điều chuyển, kiểm kê, tính khấu hao.

Tại phân hệ này, kế toán có thể quản lý các tài sản đang theo dõi từ các kỳ trước, các tài sản mua sắm mới trong kỳ và các tài sản góp vốn hoặc được cho biếu tặng… Phần mềm đáp ứng cho doanh nghiệp tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng và tuân thủ đúng các quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng TSCĐ theo Thông tư 45/2013/TT-BTC. Lúc này, hệ thống tự động hạch toán giá trị khấu hao hàng tháng, tính toán lại giá trị đã khấu hao và giá trị còn lại.

Đặc biệt, phần mềm quản lý TSCĐ theo từng phòng ban, phân bổ chi phí khấu hao cho một hoặc nhiều đối tượng, kế toán có thể theo dõi tài sản thông qua Thẻ TSCĐ và Sổ theo dõi TSCĐ tại nơi sử dụng.

Khi thực hiện kiểm kê phát hiện thiếu tài sản, hệ thống tự động sinh chứng từ ghi giảm tài sản và tự động hạch toán các giá trị trước ghi giảm trên phần mềm.

EasyBooks đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ Kế toán tài chính – Kế toán quản trị cho mọi loại hình doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC. Để dùng thử phần mềm kế toán EasyBooks, Anh/chị vui lòng đăng ký dùng thử miễn phí tại link: http://dangkydemo.easybooks.vn/

 

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo
Easybooks - Phần mềm kế toán online dành cho mọi doanh nghiệp