Với phân hệ này doanh nghiệp có thể quản lý tình hình nhập – xuất – tồn kho theo từng vật tư hàng hóa, nhóm/ loại; đáp ứng tất cả các phương pháp tính giá xuất kho; thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kho như nhập – xuất; in được các biểu mẫu phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, thẻ kho, các sổ tổng hợp. Tự cập nhật giá nhập khi thành phẩm, sắp xếp thứ tự nhập xuất chứng từ trong cùng 1 ngày…

Phần mềm kế toán EasyBooks giúp doanh nghiệp quản lý tình hình nhập – xuất – tồn kho theo từng vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ theo các nhóm/loại và trong nhiều kho. Phần mềm đáp ứng tất cả các phương pháp tính giá xuất kho: bình quân cuối kỳ, bình quân tức thời, đích danh, nhập trước xuất trước.

Tại đây, kế toán có thể thực hiện các nghiệp vụ kho: nhập kho hàng mua, nhập thành phẩm sản xuất, xuất bán hàng, xuất sản xuất, nhập lệnh lắp ráp/tháo dỡ, chuyển kho, kiểm kê kho… in được các biểu mẫu phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, thẻ kho, các sổ tổng hợp, sổ chi tiết vật tư, hàng hóa, dụng cụ… theo quy định

Ngoài ra, phần mềm còn có nhiều tính năng, tiện ích đặc biệt như: chức năng cập nhật giá nhập kho thành phẩm cho những doanh nghiệp không sử dụng phân hệ tính giá thành. Bên cạnh đó, hệ thống phát triển chức năng: Sắp xếp thứ tự nhập xuất chứng từ trong cùng 1 ngày, nhằm phục vụ cho tính giá xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước.

>> EasyBooks đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ Kế toán tài chính – Kế toán quản trị cho mọi loại hình doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC. Để dùng thử phần mềm kế toán EasyBooks, Anh/chị vui lòng đăng ký dùng thử miễn phí tại link: http://dangkydemo.easybooks.vn/

 

 

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo
Easybooks - Phần mềm kế toán online dành cho mọi doanh nghiệp