Kế toán tiền lương đòi hỏi phải thực hiện chính xác việc tính lương, thưởng, chế độ cho nhân viên doanh nghiệp. Đồng thời, thực hiện phân bổ chính xác các khoản đó vào chi phí kinh doanh. Nếu kế toán thực hiện những công việc đó bằng hình thức truyền thống qua file Excel sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn và nhầm lẫn. Vậy phần mềm kế toán EasyBooks hỗ trợ cho công việc kế toán tiền lương như thế nào?

* Với phân hệ tiền lương kế toán của EasyBooks, kế toán có thể thực hiện:

– Chấm công trực tiếp, lập bảng tổng hợp công từ các bảng theo dõi khác một cách nhanh chóng

– Tính lương theo lương thỏa thuận hoặc theo hệ số lương và lương cơ sở chính xác

– Hỗ trợ sinh các chứng từ hạch toán lương tự động, thanh toán bảo hiểm và theo dõi việc thanh toán lương nhân viên dễ dàng

– Chủ động tạo ký hiệu chấm công, cài đặt quy định lương – thuế – bảo hiểm theo quy chuẩn của riêng doanh nghiệp, chủ động thay đổi phù hợp với quy định hiện hành.

>> EasyBooks đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ Kế toán tài chính – Kế toán quản trị cho mọi loại hình doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC. Để dùng thử phần mềm kế toán EasyBooks, Anh/chị vui lòng đăng ký dùng thử miễn phí tại link: http://dangkydemo.easybooks.vn/

1/5 - (1 bình chọn)

Contact Me on Zalo
Easybooks - Phần mềm kế toán online dành cho mọi doanh nghiệp