Với phân hệ công cụ dụng cụ (CCDC), EasyBooks giúp doanh nghiệp quản lý, theo dõi CCDC chi tiết đến từng phòng ban sử dụng và đáp ứng được đầy đủ các nghiệp vụ như: ghi tăng, ghi giảm, điều chuyển, điều chỉnh, phân bổ, kiểm kê.

Tại đây, phân hệ cho phép quản lý các công cụ dụng cụ từ thời điểm nhập mua đến khi xuất dùng, gồm các CCDC của các kỳ trước, đã phân bổ hoặc chưa phân bổ, các công cụ mua sắm mới trong kỳ, được cho biếu tặng, hoặc sản xuất được đưa vào sử dụng….  Đồng thời, cho phép phân bổ chi phí cho một hoặc nhiều đối tượng, phần mềm cũng tự động tạo các bút toán hạch toán giá trị phân bổ đều hàng kỳ cho các đối tượng tại chức năng phân bổ.

Kế toán dễ dàng kiểm kê CCDC, theo dõi qua Sổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng. Nếu kiểm kê phát hiện thừa, phần mềm tự động sinh chứng từ ghi tăng. Kiểm kê phát hiện thiếu, phần mềm tự động sinh chứng từ ghi giảm. Và giá trị CCDC được hạch toán tự động qua các chứng từ phát sinh từ kiểm kê này.

>> EasyBooks đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ Kế toán tài chính – Kế toán quản trị cho mọi loại hình doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC. Để dùng thử phần mềm kế toán EasyBooks, Anh/chị vui lòng đăng ký dùng thử miễn phí tại link: http://dangkydemo.easybooks.vn/

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo
Easybooks - Phần mềm kế toán online dành cho mọi doanh nghiệp