Kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán sẽ được thực hiện theo hai hình thức là kiểm tra gián tiếp và kiểm tra trực tiếp dựa trên hướng dẫn của Thông tư 09/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 25/01/2021.

Kiểm tra gián tiếp dịch vụ kế toán?

Hình thức kiểm tra gián tiếp là việc cơ quan chủ trì kiểm tra và thực hiện giám sát đối với tình hình của đối tượng được kiểm tra trong việc chấp hành những nghĩa vụ thông báo, nộp các báo định kỳ cho Bộ Tài chính khi có yêu cầu hoặc theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra trực tiếp dịch vụ kế toán?

Hình thức kiểm tra trực tiếp là việc cơ quan chủ trì sẽ thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh đối với dịch vụ kế toán tại các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán (kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất chính là hình thức kiểm tra trực tiếp).

– Đối với kiểm tra định kỳ và hàng năm, dựa vào thời hạn kiểm tra trực tiếp định kỳ của Điều 7 Thông tư số 09/2021/TT-BTC thì cơ quan chủ trì kiểm tra sẽ lập kế hoạch kiểm tra trực tiếp các hoạt động dịch vụ của kế toán của đơn vị và thời hạn đối với hoạt động kiểm tra trực tiếp được quy định như sau:

+ Thực hiện kiểm tra 3 năm/lần đối với đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán trong 3 năm trước liền kề có doanh thu từng năm trên báo cáo tài chính từ 20 tỷ trở lên và mỗi năm có từ 100 khách sử dụng dịch vụ kế toán.

+ Thực hiện kiểm tra trực tiếp ít nhất 5 năm/ lần đối với những đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán khác.

– Đối với kiểm tra đột xuất là việc cơ quan chủ trì sẽ kiểm tra đột xuất những đối tượng được kiểm tra khi thuộc một trong những trường hợp sau: thực hiện kiểm tra để xác minh những đơn thư kiến nghị, phán ánh liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm tra những thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện tron quá trình quản lý, kiểm tra gián tiếp hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán của đơn vị đó.

Nội dung kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán

Về nội dung kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán được quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, cụ thể đó là các nội dung kiểm tra đến tình hình tuân thủ những quy định của pháp luật về đăng ký, duy trì các điều kiện hành nghề và những điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với người hành nghề dịch vụ kế toán và những đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam (đó là việc đăng ký – duy trì điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cũng như việc thực hiện trách nhiệm báo cáo và thông báo đối với đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán và của kế toán viên hành nghề)

Ngoài ra, Hoạt động kiểm tra của cơ quan chủ trì cần tuân thủ chặt chẽ chuẩn mực nghề nghiệp, những chế độ kế toán và pháp luật liên quan của đơn vị khi cung cấp dịch vụ kế toán cho khách (chuẩn mực nghề nghiệp ở đây là các chuẩn mực kế toán và chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán).

Theo đó, với sự thay đổi này các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán hay kế toán viên hành nghề cần chuẩn bị chu đáo những giấy tờ và điều kiện cần thiết nhằm không mắc phải những sai phạm đáng có.

Phần mềm kế toán EasyBooks cho phép người dùng làm việc, quản lý dữ liệu của nhiều công ty cùng lúc trên một phiên làm việc giúp các kế toán dịch vụ dễ dàng thực hiện công tác tài chính kế toán của mình. Để dùng thử vui lòng đăng ký: TẠI ĐÂY.

Liên hệ để được tư vấn về phần mềm kế toán 

Điện thoại: 0981 772 388 – 0919 510 089

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/www.easybooks.vn

Địa chỉ: Nhà khách ATS, số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội