Báo cáo kết quả kinh doanh (tên gọi khác là báo cáo lãi lỗ) là bản báo cáo cho thấy và chỉ ra được sự cân bằng giữa thu nhập và chi phí trong từng ký kế toán của doanh nghiệp.

Mặt khác, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là bản báo cáo tổng hợp, phản ảnh được tổng quát được tình hình, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Đồng thời, phản ánh được chi tiết thực trạng những hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp.

Báo cáo kết quả kinh doanh có vai trò quan trọng trong việc nắm bắt tình hình hoạt động doanh nghiệp, giúp chủ doanh nghiệp có những quyết định, thay đổi và kế hoạch kịp thời cho hoạt động sắp tới của doanh nghiệp.

Tải về mẫu báo cáo kết quả kinh doanh cần thiết

Lưu ý khi lập báo cáo kết quả kinh doanh            

Bạn cần phải thực hiện loại trừ toàn bộ những khoản thu, thu nhập, chi phí phát sinh trong các giap dịch nội bộ khi lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh tổng hợp giữa doanh nghiệp và đơn vị dưới không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

– Khi lập báo cáo kết quả kinh doanh, bạn cần đảm bảo thực hiện lập đầy đủ 5 cột dưới đây:

+ Cột số 1: Các chỉ tiêu báo cáo;

+ Cột số 2: Mã số của các chỉ tiêu tương ứng;

+ Cột số 3: Số hiệu tương ứng với các chỉ tiêu của báo cáo này được thể hiện chỉ tiêu trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính;

+ Cột số 4: Tổng số phát sinh trong kỳ báo cáo năm;

+ Cột số 5: Số liệu của năm trước (để so sánh).

– Cùng với đó, cơ sở lập báo cáo kết quả kinh doanh phải dựa vào căn cứ báo cáo kết quả kinh doanh kỳ trước của doanh nghiệp. Đồng thời cần dựa trên cơ sở của sổ sách kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong kỳ.

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 133 và 200

Tại đây, bạn có thể tải về miễn phí mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 133 và Thông tư 200, cụ thể:

* Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 133

* Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 200

Liên hệ để được tư vấn về phần mềm kế toán 

Điện thoại: 0981 772 388 – 0919 510 089

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/www.easybooks.vn

Địa chỉ: Nhà khách ATS, số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo
Easybooks - Phần mềm kế toán online dành cho mọi doanh nghiệp