Dưới đây là toàn bộ bảng hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam theo Thông tư 200 và Thông tư 300 mới nhất trong năm 2020 áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực và thành phần kinh tế. Các bạn có thể tải miễn phí hệ thống tài khoản kế toán và hệ thống tài khoản kế toán tiếng anh cho doanh nghiệp mới nhất ngay tại bài viết này.

Hệ thống tài khoản kế toán là phương pháp mà kế toán dùng để thực hiện phân loại và hệ thống hóa những nghiệp vụ tài chính – kinh tế được phát sinh theo trình tự thời gian và nội dung kinh tế. Cùng với đó, tài khoản kế toán còn giúp việc kiểm soát tình hình thu/chi, nhập/xuất tiền và tài sản trong viêc thi hành án, kết quả hoạt động thi hành án của một đơn vị kế toán thi hành án một cách có hệ thống, liên tục và thường xuyên.

Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200 được áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp, đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn có thể áp dụng tuy nhiên các doanh nghiệp này phải thực hiện thống nhất trong năm tài chính và báo với cơ quan thuế theo quy định.

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133

Đây là hệ thống tài khoản kế toán được thay thế Quyết định 48, do đó doanh nghiệp cần chú ý một số điểm như sau:

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn có thể áp dụng được hệ thống này nhưng phải thực hiện nhất quán trong năm tài chính và thông báo đến cơ quan thuế.

– Đối với những tài khoản không có quy định tại danh mục hệ thống tài khoản kế toán quy định thì doanh nghiệp được mở thêm tài khoản cấp 2 và cấp 3 (không cần thực hiện đề nghị Bộ Tài Chính đồng ý)

– So với Quyết định 48 thêm 5 số tài khoản như sau: TK 128 (Đầu từ nắm giữ đến ngày đáo hạn), TK 136 (Phải thu nội bộ); TK 151 (Hàng mua đang đi đường); TK 228 (Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác); TK 336 (Phải trả nội bộ).

– Bên cạnh đó, còn một số tài khoản bị xóa bỏ như sau: TK142; TK 159; TK 171; TK 221; TK 244; TK 311; TK 315; TK 351; TK 521 và các TK ngoài bảng khác như: 001, 002, 003, 007.

>>> Tải về: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN TIẾNG VIỆT VÀ HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN TIẾNG ANH.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo
Easybooks - Phần mềm kế toán online dành cho mọi doanh nghiệp