- Nhằm khắc phục những bất cập trong việc sử dụng hóa đơn giấy và kế toán truyền thống, Easybooks được xây dựng để dễ dàng tích hợp với các hệ thống hóa đơn điện tử. Thay vì, vừa sử dụng phần mềm kế toán vừa sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử độc lập, thì giờ đây với EasyBooks người dùng chỉ cần nhập liệu 1 lần trên phần mềm kế toán, dữ liệu tự động đồng bộ lên hệ thống hóa đơn điện tử được kết nối đến.


- Tích hợp hóa đơn điện tử với phần mềm kế toán mang lại hiệu quả cao trong công việc, tiết kiệm thời gian, chi phí cũng như dễ dàng lưu trữ và bảo mật, thuận tiện trong việc đối chiếu số sách, chứng từ… Sự kết hợp này sẽ là một bước tiến mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả kinh doanh trong xu thế hội nhập hiện nay.