- Phân hệ Thuế hỗ trợ người dùng lập tờ khai thuế cho cả 2 trường hợp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ và trực tiếp trên doanh thu

- Tự động lập cùng các phụ lục cần thiết, kết xuất tờ khai sang định dạng XML để nộp điện tử

Cụ thể, phân hệ thuế giúp người dùng:

- Lập tờ khai thuế GTGT, thuế TNDN, thuế tài nguyên… theo định kỳ tháng hoặc quý, đáp ứng cho cả 2 phương pháp kê khai thuế khấu trừ và trực tiếp

- Hỗ trợ lập bảng kê Hàng hóa dịch vụ mua vào và bán ra, cùng các phụ lục khác…

- Hệ thống mẫu biểu khai thuế cập nhật theo các thông tư bổ sung mới nhất cho TT133

- Kết xuất dữ liệu dễ dàng để kê khai điện tử và quản lý nội bộ

- Bổ sung chức năng Khấu trừ thuế và Nộp thuế cho các tờ khai đã lập