Phân hệ tiền mặt và ngân hàng của EasyBooks đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ thu – chi bằng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng theo nhiều hình thức và nhiều loại tiền.

– Thu: Hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ làm tăng số tiền mà doanh nghiệp đang nắm giữ, ghi tăng bên nợ của các tài khoản tiền

– Chi: Hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ làm giảm số tiền mà doanh nghiệp đang nắm giữ, ghi tăng bên có của các tài khoản tiền

Phân hệ tiền mặt và ngân hàng phản ánh tình hình thu – chi – tồn quỹ, tuân thủ đúng chế độ kế toán hiện hành. Kế toán có thể theo dõi được dòng tiền của doanh nghiệp qua sổ quỹ tiền mặt, sổ chi tiết quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng, bảng kê số dư ngân hàng, sổ nhật ký chi tiền, sổ nhật ký thu tiền…

Phân hệ tiền mặt và ngân hàng có sự liên kết với các phân hệ mua hàng, bán hàng… nên người dùng hoàn toàn có thể thực hiện quản lý công nợ của nhà cung cấp, khách hàng một cách dễ dàng. Đồng thời, sử dụng dễ dàng xem được số tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi theo từng loại tiền bất cứ lúc nào, để doanh nghiệp luôn chủ động về nguồn tiền và có kế hoạch thu chi hợp lý.

EasyBooks đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ Kế toán tài chính – Kế toán quản trị cho mọi loại hình doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC. Để dùng thử phần mềm kế toán EasyBooks, Anh/chị vui lòng đăng ký dùng thử miễn phí tại link: http://dangkydemo.easybooks.vn/

 

 

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo
Easybooks - Phần mềm kế toán online dành cho mọi doanh nghiệp