Với phân hệ quản lý hóa đơn của EasyBooks, kế toán thực hiện theo dõi hóa đơn xuất đi từ phân hệ bán hàng, theo dõi tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý hàng tháng.

Ngoài ra, phân hệ có khả năng quản lý cả hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử. Theo đó, kế toán có thể nhập dữ liệu khởi tạo mẫu hóa đơn, đăng ký sử dụng và thông báo phát hành hóa đơn. Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ báo mất cháy hỏng hóa đơn, hủy hóa đơn, xóa hóa đơn…

Với chức năng này, EasyBooks có thể hỗ trợ tối đa cho bộ phận kế toán doanh nghiệp trong việc quản lý, tra cứu, lưu trữ hóa đơn.

>> EasyBooks đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ Kế toán tài chính – Kế toán quản trị cho mọi loại hình doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC. Để dùng thử phần mềm kế toán EasyBooks, Anh/chị vui lòng đăng ký dùng thử miễn phí tại link: http://dangkydemo.easybooks.vn/

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo
Easybooks - Phần mềm kế toán online dành cho mọi doanh nghiệp