Chi phí khấu hao tài sản cố định sẽ được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu doanh nghiệp đã đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định với cơ quan thuế và thực hiện theo quy định Thông tư số 96/2015/TT-BTC (có hóa đơn, chứng từ đầy đủ; phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; Thực hiện trích khấu hao theo khung quy định …)

Trong bài viết dưới đây, Phần mềm kế toán Online EasyBooks sẽ chia sẻ “Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định” để quý bạn đọc có thể tham khảo và áp dụng.

mau-dang-ky-phuong-phap-khau-hao-tai-san-co-dinh

1. Khấu hao tài sản cố định là gì?

Khấu hao là việc định giá và phân bổ giá trị của tài sản một cách có hệ thống do có sự hao mòn tài sản sau một khoảng thời gian sử dụng.

Khấu hao tài sản cố định là khoản khấu hao được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong thời gian sử dụng tài sản đó. Hiểu hơn về khấu hao tài sản cố định là có liên quan đến việc hao mòn tài sản, đó là sự giảm dần về giá trị/giá trị sử dụng do được sử dụng hay tham gia vào quá trình sản xuất có thể là do hao mòn từ tác động của tự nhiên hoặc do tiến bộ khoa học công nghệ.

Khấu hao tài sản cố định một cách hợp lý có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp cả về mặt tài chính và quản lý:

 • Là biện pháp hiệu quả giúp doanh nghiệp bảo toàn tối ưu vốn cố định;
 • Thu hồi được đầy đủ số vốn cố định khi tài sản đó hết thời gian sử dụng;
 • Giúp xác định giá thành sản phẩm và đánh giá hiệu quả tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Là cơ sở quan trọng phục vụ cho việc tính toán trong các hoạt động đầu tư và tái sản xuất;

>>>>>> Tham khảo: Cổ Tức Là Gì? Quy Trình, Cách Chia Cổ Tức Trong Công Ty Cổ Phần

2. Các phương pháp khấu hao tài sản cố định 

Tùy thuộc vào lĩnh vực kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp để anh chị có thể lựa chọn phương pháp tính khấu hao TSCĐ đúng quy định.

2.1 Phương pháp tính khấu hao TSCĐ theo đường thẳng

Đây là phương pháp khấu hao theo mức tính ổn định hàng năm trong suốt quá trình sử dụng tài sản cố định. Phương pháp tính này sẽ phù hợp với mọi lĩnh vực kinh doanh.

Công thức tính khấu hao TSCĐ theo đường thẳng được chia thành hàng tháng và hàng năm, cụ thể:

 • Hàng tháng: Mức trích khấu hao hàng tháng = mức trích khấu hao hàng năm/12
 • Hàng năm: Mức trích khấu hao hàng năm = Nguyên giá của TSCĐ/Thời gian trích khấu hao (trong đó thời gian trích khấu hao anh chị cần dựa vào khung thời gian theo Thông tư 45/2013/TT-BTC)

Bên cạnh đó, khi doanh nghiệp mua TSCĐ về sử dụng ngay trong tháng thì sẽ tính theo công thức dưới đây:

Mức trích khấu hao theo tháng phát sinh = Mức trích khấu hao theo tháng/ tổng số ngày của tháng PS x số ngày sử dụng trong tháng

Trong đó: Số ngày sử dụng trong tháng = tổng số ngày của tháng phát sinh – ngày bắt đầu sử dụng + 1

2.2 Phương pháp tính khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Phương pháp này sẽ phù hợp với những doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ có thay đổi nhanh chóng và phát triển và hoạt động có hiệu quả. Đồng thời, phải thỏa mãn 2 điều kiện sau:

 • Thứ nhất TSCĐ mới và chưa qua sử dụng
 • Thứ hai, TSCĐ là những loại máy móc hoặc thiết bị, dụng cụ để thực hiện công tác đo lường thí nghiệm.

Theo đó, công thức tính khấu hao hàng năm được xác định như sau: 

Mức trích khấu hao hàng năm = giá trị còn lại của TSCĐ X tỷ lệ khấu hao nhanh

Trong đó tỷ lệ khấu hao nhanh anh chị cần thực hiện xác định theo công thức dưới đây:

Tỷ lệ khấu hao nhanh (%) = Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng x hệ số điều chỉnh 

Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng (%) = 1/ Thời gian trích khấu hao của TSCĐ X 100

Hệ số điều chỉnh xác định theo thời gian trích khấu hao tài sản sẽ được quy định như sau:

– Thời gian trích khấu hao TSCĐ đến 4 năm hệ số điều chỉnh 1.5, trên 4 – 6 năm hệ số điều chỉnh 2, trên 6 năm hệ số điều chỉnh 2.5.

Đối với những năm cuối, khi mức khấu hao bằng hay thấp hơn mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại TSCĐ, trường hợp này kể từ những năm đó thì mức khấu hao sẽ được tính bằng giá trị còn lại của TSCĐ chia cho số năm sử dụng còn lại của TSCĐ.

>>>>>> Tìm hiểu thêm: Cách Hạch Toán Tài Khoản 338 – Phải Trả Phải Nộp Khác

2.3 Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm 

mau-dang-ky-phuong-phap-khau-hao-tai-san-co-dinh

Để có thể áp dụng phương pháp này, thì TSCĐ cần phải đảm bảo 3 điều kiện như sau:

 • Có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất sản phẩm 
 • Cần xác định được tổng khối lượng và số lượng sản phẩm được tạo ra bởi TSCĐ đó
 • Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm sẽ không được thấp hơn 100% công suất thiết kế.

Theo đó, cách tính khấu hao TSCĐ theo số lượng, khối lượng sản phẩm được xác định theo công thức sau:

Mức trích khấu hao hàng tháng/năm = Số lượng sản phẩm sản xuất trong tháng năm x Mức trích khấu hao bình quân tính cho 1 đơn vị sản phẩm

Tại công thức này, anh chị cần xác định mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm = nguyên giá TSCĐ/ Số lượng theo công suất thiết kế. Nếu công suất hoặc nguyên giá của TSCĐ có thay đổi, anh chị cần xác định lại mức khấu hao của TSCĐ.

Trên là 03 cách tính khấu hao tài sản cố định theo 03 phương pháp, phần mềm kế toán EasyBooks hỗ trợ người dùng dễ dàng tính khấu hao một cách chính xác và nhanh chóng.

>>>>> Xem ngay: Cách Chuyển Lỗ Thuế TNDN Trên Phụ Lục 03-2/TNDN Theo TT 80

3. Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định mới nhất 2023

CÔNG TY …

Số: …

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

….., ngày … tháng … năm 20…

  ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Kính gửi: ………………………………….

–  Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………..

– Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………….

 – Mã số thuế: ………………………………..

 – Ngành nghề, mặt hàng kinh doanh: ………………………………………………..

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/14/2013 của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Nay Công ty ……………………… đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định với Chi cục thuế ……………………… theo phương pháp khấu hao đường thẳng.

Xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2023

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Nguyễn Văn A

>>>>  Hướng dẫn soạn đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định:

– Phần mở đầu: Cần ghi rõ Tên doanh nghiệp; Ghi đầy đủ các thông tin bao gồm Quốc hiệu, tiêu ngữ; Tên biên bản cụ thể là Đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định.

– Phần nội dung chính của mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định: Phần này cần nêu thông tin cơ quan tiếp nhận đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định; Thông tin doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; Thông tin về mã số thuế; Thông tin ngành nghề, mặt hàng kinh doanh’ Căn cứ pháp lý và nội dung đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định.

– Phần cuối của mẫu đăng ký: Trong phần này chúng ta cần viết Lời cảm ơn; Thời gian và địa điểm lập mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định; Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

>>>>> Quý Anh/ Chị quan tâm có thể đăng ký nhận tư vấn & trải nghiệm MIỄN PHÍ Phần mềm Kế toán EasyBooks ngay tại đây nhé: http://dangkydemo.easybooks.vn/

Trên đây, EasyBooks đã giúp bạn tìm hiểu “Mẫu Đăng Ký Phương Pháp Khấu Hao Tài Sản Cố Định. Hy vọng thông tin này hữu ích tới quý bạn đọc.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ tới Phần mềm kế toán Online EasyBooks qua số hotline: 1900 57 57 54. Đội ngũ nhân viên của SoftDreams luôn hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

———————————

Phần mềm kế toán EasyBooks – NÂNG TẦM DOANH NGHIỆP

 • EasyBooks đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản trị tài chính kế toán cho mọi doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC và 133/2016/TT-BTC.
 • Đưa ra cảnh báo cho kế toán khi hạch toán không hợp lệ, tồn quỹ âm – kho âm và không tuân thủ các nguyên tắc kế toán.
 • Tất cả tính năng và hệ thống báo cáo của phần mềm được xây dựng dựa trên quy chuẩn chung của Bộ Tài chính.
 • EasyBooks nâng cấp ứng dụng MIỄN PHÍ khi có thay đổi về chính sách kế toán, thuế, nghị định, thông tư.
 • Đánh giá hiệu quả kinh doanh chi tiết và tối giản thao tác, giảm thời gian nhập liệu chứng từ cho kế toán.

_______________________

Phần mềm kế toán EasyBooks – Công cụ hỗ trợ đắc lực cho kế toán và nhà quản trị doanh nghiệp

Liên hệ để được tư vấn về phần mềm kế toán

Hotline: 1900 57 57 54.

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: Phần mềm kế toán EasyBooks

Group trao đổi: Cộng đồng hỗ trợ Phần mềm kế toán EasyBooks – SOFTDREAMS

Địa chỉ: Nhà khách ATS, số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đánh giá bài viết
Phần mềm kế toán Online

EasyBooks là phần mềm kế toán tối ưu dành cho các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán.

Product SKU: GTIN - Global Trade Item Number

Product Brand: Phần mềm kế toán EasyBooks, Phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice

Product Currency: vnd

Product In-Stock: InStock

Editor's Rating:
5

Contact Me on Zalo
Easybooks - Phần mềm kế toán online dành cho mọi doanh nghiệp