Theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành có hiệu lực thi hành ngày 1/5/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Theo đó, Nghị định này có quy định 11 lỗi vi phạm và mức phạt về chữ ký trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

Các lỗi và mức phạt về chữ ký

Lỗi vi phạm 1

Lỗi vi phạm: Bản báo cáo minh bạch khi công bố không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán hoặc người được ủy quyền.

Mức phạt: Cảnh cáo

Lỗi vi phạm 2

Lỗi phi phạm:

  • Lập sổ kế toán không ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ, ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; thiếu chữ ký của người lấp sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán
  • Không đánh số trang, không đóng dấu giáp lai giữa các trang của sổ kế toán trên giấy

Mức phạt: 1 – 2 triệu

Lỗi vi phạm 3

Lỗi vi phạm:

  • Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán
  • Không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in ra giấy (trừ các loại sổ không bắt buộc phải in theo quy định đối với trường hợp đơn vị lựa chọn lưu trữ sổ kế toán trên phương tiện điện tử)

Mức phạt: 1 – 2 triệu

Lỗi vi phạm 4

Lỗi vi phạm: Không lập Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê hoặc báo cáo kết quả kiểm kê không có chữ ký theo quy định

Mức phạt: 1 – 2 triệu

Lỗi vi phạm 5

Lỗi vi phạm: Tài liệu kế toán sao chụp không có đầy đủ chữ ký, đóng dấu (nếu có) của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định

Mức phạt: 3 – 5 triệu

Lỗi vi phạm 6

Lỗi vi phạm: Tài liệu kế toán sao chụp không có đầy đủ chữ ký, đóng dấu (nếu có) của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định

Mức phạt: 3 – 5 triệu

Lỗi vi phạm 7

Lỗi vi phạm: Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký

Mức phạt: 5 – 10 triệu

Lỗi vi phạm 8

Lỗi vi phạm: Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ

Mức phạt: 5 – 10 triệu

Lỗi vi phạm 9

Lỗi vi phạm: Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán

Mức phạt: 5 – 10 triệu

Lỗi vi phạm 10 

Lỗi vi phạm: Lập báo cáo kiểm toán không có đầy đủ chữ ký của kiểm toán viên hành nghề theo quy định.

Mức phạt: 5 – 10 triệu

Lỗi vi phạm 11

Lỗi vi phạm: Thực hiện chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán.

Mức phạt: 20 – 30 triệu

Với quy định về lỗi và mức phạt về lỗi chữ ký khá lơn như vậy đòi hỏi kế toán cần có những lưu ý hết sức quan trọng tránh mắc phải những sai phạm kể trên.

Liên hệ để được tư vấn về phần mềm kế toán 

Điện thoại: 0981 772 388 – 0919 510 089

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/www.easybooks.vn

Địa chỉ: Nhà khách ATS, số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội