Hàng năm, vào ngày nghỉ lễ 30/4 – 01/5 các công ty thường có những khoản chi dành cho hoạt động “tri ân” đối với nhân viên từ 300.000 – 1.000.000 đồng (dựa vào chế độ riêng của công ty). Vậy những khoản chi này kế toán phải hạnh toán ra sao, có được trừ không và người lao động phải nộp thuế TNCN hay không thì cũng EasyBooks tìm hiểu ngay bài dưới đây.

Kế toán cần lưu ý những khoản chi trong dịp 30/4 và 01/5 năm 2021

Doanh nghiệp có được trừ khoản chi 30/4 & 01/5 không?

Theo Khoản 1 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định về 3 điều kiện của chi phí được trừ và khoản 2.30 Điểm 4 Thông tư 96/2015/ TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điểm 2.31 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC, doanh nghiệp sẽ trừ khoản chi 30/4 – 01/5 nếu khoản chi này không vượt quá bình quân lương/tháng của nhân viên đó và cần có một số giấy tờ chứng minh.

– Cụ thể doanh nghiệp cần chứng minh khoản chi được trừ gồm những khoản gì:

+ Khoản chi 30/04 & 01/05 sẽ thuộc danh mục các khoản chi “có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động” được quy định tại 2.30 Điểm 4 Thông tư 96/2015/ TT-BTC

+ Lưu ý tổng những khoản chi phúc lợi trong năm 2019 không được vượt quá một tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

+ Khoản chi cần có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định

+ Cần thanh toán không dùng tiền mặt nếu khoản chi có hóa đơn mua hàng/dịch vụ mỗi lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên.

– Một số giấy tờ chứng minh

+ Hợp đồng lao động hợp pháp (có thỏa thuận về khoản chi khoản này giữa doanh nghiệp và người lao động)

+ Quy chế tài chính doanh nghiệp (có quy định chi tiết về các khoản chi phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động)

+ Tờ trình của tổ chức công đoàn hoặc bộ phận HCNS trình giám đốc (phòng kế toán phê duyệt kế hoạch chi hỗ trợ đi lại vào dịp lễ 30/4 – 01/5 cho người lao động)

+ Chứng từ, sổ sách chứng minh khoản chi trên thuộc tổng số chi có tính chất phúc lợi không quá một tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

+ Chứng từ thanh toán chi phúc lợi, được người lao động ký nhận.

Hướng dẫn cách hạch toán khoản chi 30/4 và 01/5

Cách hạch toán khoản chi này như thế nào?

Đối với khoản chi này, kế toán cần thực hiện hạch toán theo các khoản như sau: Nợ TK 6428/ Có TK 111, 112 = Số tiền thực chi.

Bên cạnh đó, yêu cầu bắt buộc kế toán phải có chứng từ duyệt chi và thanh toán chi tiết kèm theo.

Khoản chi này người lao động có phải nộp thuế TNCN không?

Khoản tiền 30/4 và 01/5 là khoản thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động, theo đó kế cần lưu ý tính khoản này vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Khẳng định này, dựa trên căn cứ của Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT –BTC quy định về các khoản thu nhập chịu thuế TNCN, cụ thể:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công bao gồm:

e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán”

Theo đó, trước dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2021 kế toán cần nắm rõ 03 lưu ý nêu trên nhằm không mắc phải những sai lầm khi thực hiện hạch toán, trừ các khoản chi.

Phần mềm kế toán EasyBooks hỗ trợ đắc lực cho kế toán trong viêc thực hiện hạch toán các khoản chi, tính tiền công – tiền lương… một cách chi tiết và chính xác. Giúp kế toán hạn chế được mọi sai sót trong công tác kế toán – tài chính tại doanh nghiệp.

Liên hệ để được tư vấn về phần mềm kế toán 

Điện thoại: 0981 772 388 – 0919 510 089

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/www.easybooks.vn

Địa chỉ: Nhà khách ATS, số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội