- Phần mềm kế toán EasyBooks giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ bán hàng chính như lập báo giá, lập đơn đặt hàng, lập hóa đơn bán sản phẩm/dịch vụ. Ngoài ra, phân hệ còn hỗ trợ theo dõi, hạch toán các khoản chiết khấu, giảm giá, hàng bán bị trả lại, theo dõi công nợ phải thu theo từng khách hàng.

- Tại phân hệ này, phần mềm kế toán EasyBooks đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ: bán hàng trong nước, bán hàng xuất khẩu, bán qua đại lý bán đúng giá, bán hàng ủy thác xuất khẩu, bán hàng thu tiền ngay, bán hàng chưa thu tiền.

- Hệ thống hỗ trợ chức năng thiết lập các chính sách giá cho từng khách hàng, đại lý… tính giá bán dựa trên nhiều loại giá, theo dõi được lãi nợ quá hạn, kèm theo chức năng thông báo công nợ. Phần mềm còn có chức năng đối trừ chứng từ, tự động tạo phiếu xuất kho, tự động tính toán và hạch toán giá vốn hàng bán.

- Hệ thống báo cáo gồm: sổ chi tiết bán hàng, sổ nhật ký bán hàng, sổ tổng hợp công nợ phải thu, sổ chi tiết công nợ phải thu… giúp doanh nghiệp theo dõi tình hình xuất hàng bán và công nợ một cách đầy đủ và chính xác nhất.