Việc lập, trình bày và phê duyệt báo cáo tài chính trong tình hình dịch Covid – 19 bùng phát sẽ có những lưu ý nhất định, khiến cho doanh nghiệp đặc biệt là các giám đốc tài chính cần cập nhật kịp thời.

Một số thay đổi ước tính kế toán sẽ không còn phù hợp

Do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 khiến hoàn cảnh thị trường thay đổi, khi đó một số ước tính kế toán trước đây sẽ không còn phù hợp nữa (chẳng hạn như dự phòng các khoản thu khó đòi, ước tính thời gian sử dụng hữu ích của tài sản cố định để làm cơ sở tính khấu hao và dự phòng phải trả về nghĩa vụ bảo hành)

Những vấn đề về hàng tồn kho

Hiện tại, rất nhiều doanh nghiệp đang gặp phải tình trạng gián đoạn về chuỗi cung ứng, với những doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản do dịch covid làm kinh tế suy giảm thì có thể bị ảnh hưởng bởi giá bất động sản. Đồng thời, với những doanh nghiệp có hàng tồn kho theo mùa vụ và những sản phẩm dễ hỏng có thể gặp rủi ro do bị hỏng hoặc suy giảm giá trị, không còn hợp thời.

Trước những vấn đề này, giám đốc tài chính cần đánh giá sự suy giảm giá trị của hàng tồn kho tại ngày lập BCTC dựa trên những quy định của Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 2 – Hàng tồn kho. Bên cạnh đó, việc xác định giá trị hàng hóa có thể thực hiện được trong điều kiện thị trường có nhiều những biến động bởi những lý do không chắc chắn do dịch covid – 19 lại là một thách thức đặt ra cho giám đốc tài chính phải cân nhắc.

Đồng thời, đối với những sản phẩm thực tết sản xuất ra thấp hơn hơn so với công xuất bình thường thì doanh nghiệp cần thực hiện xác định chi phí sản xuất chung cố định phân bổ vào chi phí chế biến cho một đơn vị sản phẩm theo mức công suất bình thường và khoản chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ nên sẽ được ghi nhận ngay vào giá vốn hàng bán trong kỳ.

Đối với những giả định hoạt động liên tục khi lập BCTC

Căn cứ vào Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 1 có quy định BCTC phải được lập dựa trên cơ sở giả định là doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai gần. Tức là doanh nghiệp không có ý định cũng như không buộc phải ngừng hoạt động hoặc phải thu hẹp đáng kể về quy mô hoạt động của mình.

Đặc biệt nhiều doanh nghiệp đang đứng trước nguy cơ giải thể hoặc ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thì BCTC của những doanh nghiệp này cần được lập trên một cơ sở thay thế chẳng hạn như cơ sở giá thanh lý hoặc giá thực tế có thể thực hiện.

Đánh giá sự suy giảm giá trị tài sản của doanh nghiệp

Ngoài việc lập báo cáo dựa trên quy định của Chuẩn mực Kế toán Việt Nam thì nhiều doanh nghiệp đã lập BCTC theo chuẩn mực BCTC quốc tế.

Dấu hiệu suy giảm giá trị tài sản đối với các doanh nghiệp như đóng cửa nhà máy, tạm dừng sản xuất và hạn chế đi lại/xuất nhập khẩu do dịch tác động.

Trước tình hình này, giám đốc tài chính cũng cần chú ý để tiến hành xác định giá trị có thể thu hồi của tài sản để chắc chắn rằng tài sản được ghi nhận trên BCTC sẽ không cao hơn giá trị có thể bị thu hồi. Bên cạnh đó, việc xác định giá trị thu hồi của tài sản đòi hỏi doanh nghiệp cần có những ước tính về dòng tiền lương lai trong việc sử dụng tài sản đó và những nhân tố khác.

Tại đây, thách thức đặt ra đối với các giám đốc tài chính là liệu dự báo dòng tiền tương lai có chính xác không. Ngoài ra, môi trường kinh doanh càng bất ổn thì cơ sở hình thành nên những giả định và ảnh hưởng có thể có khi thay đổi những giả định quan trọng càng cần được thuyết minh chi tiết tại BCTC.

Đối với những doanh nghiệp cần tiếp tục theo dõi những diễn biến của dịch và xác định những ảnh hưởng tình hình tài chính và những khả năng hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp từ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra những biện pháp/quyết định để quản lý rủi ro.

Báo cáo tài chính được coi là công cụ quan trọng cung cấp những thông tin tài chính hữu ích về bản thân doanh nghiệp mà còn là công cụ hữu hiệu để tạo niềm tin cho những người đọc và sử dụng BCTC đó của doanh nghiệp.

Phần mềm kế toán EasyBooks hỗ trợ kế toán lập BCTC đơn giản và chính xác cùng giá thành hợp lý. Để đăng ký dùng thử, bạn vui lòng điền thông tin tại đây.

Liên hệ để được tư vấn về phần mềm kế toán 

Điện thoại: 0981 772 388 – 0919 510 089

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/www.easybooks.vn

Địa chỉ: Nhà khách ATS, số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội